Marek Tobiszewski - Biogram - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zdjęcie profilowe: dr hab. inż. Marek Tobiszewski

dr hab. inż. Marek Tobiszewski

Zatrudnienie

Biogram

Urodzony 07.04.1984 roku w Gdańsku. W 2012 roku obronił z wyróżnieniem doktorat, w 2017 roku uzyskał habilitację na podstawie osiągnięcia naukowego „Opracowanie służących do oceny uciążliwości środowiskowej procedur analitycznych i rozpuszczalników”. Pracuje w Katedrze Chemii Analitycznej od 2012 roku.

Jego zainteresowania naukowe łączą analitykę chemiczną, zwłaszcza analityka związków organicznych  w próbkach środowiskowych, z zieloną chemią. W szczególności zajmuje się oceną uciążliwości środowiskowej odczynników chemicznych i rozpuszczalników oraz różnego rodzaju prowadzonych procesów chemicznych. Zajmuje się również wielocelową optymalizacją parametrów procesu ekstrakcji rozpuszczalnikowej oraz opracowaniem łatwo dostępnych, uproszczonych procedur analitycznych. Wykorzystuje to tego celu techniki wielowymiarowej statystyki oraz techniki wielokryterialnego podejmowania decyzji. Zainteresowania naukowe łączą wiedzę z zakresu analityki chemicznej, chemii środowiska, toksykologii, nauk o podejmowaniu decyzji czy zaawansowanej statystyki.

Jest członkiem rad redakcyjnych czasopism Advances in Sample Preparation, Green Analytical Chemistry, Frontiers in Analytical Science. Redaktor zeszytów specjalnych opublikowanych w czasopismach Frontiers in Chemistry oraz Molecules.

Najważniejsze nagrody i wyróżnienia to Nagroda Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena w 2013 roku, Nagroda za samodzielne prace naukowe młodych pracowników nauki opublikowane w 2012 r. – Nauki Matematyczno-Fizyczno-Chemiczne. Ponadto otrzymał nagrodę za wyróżniającą się habilitację z dziedziny chemii analitycznej Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk, opublikowaną w 2017 roku. Wielokrotnie nagradzany nagrodami Rektora Politechniki Gdańskiej za osiągnięcia.

 Współpracuje z naukowcami z Hiszpanii, Grecji, Bułgarii, Turcji, Włoch oraz Chin. Wypromował dwa doktoraty.

wyświetlono 2864 razy