Marek Wysocki - Organizacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zespoły Badawcze (Członek zespołu)

Członkostwo w zespołach eksperckich

 • Grupa Robocza Krajowych Inteligentnych Specjalizacji

  Ministerstwo Gospodarki, Polska

  Wprowadzanie obszarów działań głównych specjalizacji gospodarczych w Polsce w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój finansowanego ze środków unijnych. Obejmuje poszukiwanie i monitorowanie obszarów, które mają znaczący wpływ na działania w obszarze specjalizacji Zdrowe Społeczeństwo.

 • Komisja Ekspertów ds Osób Niepełnosprawnych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich

  Rzecznik Praw Obywatelskich, Polska

  analiza przestrzegania równości praw obywatelskich osób z niepełnosprawnościami, w tym równoprawny dostęp do środowiska zabudowanego

 • Narodowe Jury konkursu Access City Award

  Komisja Europejska, Unia Europejska

  Ocena wniosków zgłaszanych przez polskie miasta pod względem dostępności i prowadzonej polityki wobec osób z niepełnosprawnościami.

 • Zespół Ekspertów NCBiR

  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polska

  Ocena merytoryczna wniosków projektów badawczych realizowanych przez NCBiR

wyświetlono 2775 razy