Marian Piwowarski - Dydaktyka - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kursy online

Prowadzone zajęcia

  • Seminarium dyplomowe
   Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

   Kierunek: Energetyka

   Specjalność: Proekologiczne systemy energetyczne

   Kierunek: Energetyka

   Specjalność: Proekologiczne systemy energetyczne

   Kierunek: Energetyka

   Specjalność: Proekologiczne systemy energetyczne

  • Seminarium dyplomowe
   Wydział Elektrotechniki i Automatyki

   Kierunek: Energetyka -WOiO

   Subkierunek: Energetyka (PL)

   Specjalność: Proekologiczne technologie energetyczne

   Kierunek: Energetyka

   Subkierunek: Energetyka (PL)

   Specjalność: Proekologiczne technologie energetyczne

   Kierunek: Energetyka

   Subkierunek: Energetyka (PL)

   Specjalność: Proekologiczne technologie energetyczne

   Kierunek: Energetyka

   Subkierunek: Energetyka (PL)

   Specjalność: Proekologiczne technologie energetyczne

   Kierunek: Energetyka -WM

   Subkierunek: Energetyka (PL)

   Specjalność: Proekologiczne technologie energetyczne

  • Projektowanie instalacji energetycznych
   Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

   Kierunek: Energetyka

   Kierunek: Energetyka

   Kierunek: Energetyka

  • Pompy, turbiny wodne i mała energetyka
   Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

   Kierunek: Energetyka -WM

   Subkierunek: Energetyka (PL)

   Specjalność: Proekologiczne technologie energetyczne

   Kierunek: Energetyka

   Subkierunek: Energetyka (PL)

   Specjalność: Proekologiczne technologie energetyczne

   Kierunek: Energetyka

   Subkierunek: Energetyka (PL)

   Specjalność: Proekologiczne technologie energetyczne

   Kierunek: Energetyka

   Subkierunek: Energetyka (PL)

   Specjalność: Proekologiczne technologie energetyczne

   Kierunek: Energetyka -WOiO

   Subkierunek: Energetyka (PL)

   Specjalność: Proekologiczne technologie energetyczne

  • Pompy, sprężarki i wentylatory
   Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

   Kierunek: Mechanika i budowa maszyn

   Specjalność: Urządzenia cieplno-przepływowe i aparatura przemysłowa

   Kierunek: Mechanika i budowa maszyn

   Specjalność: Urządzenia cieplno-przepływowe i aparatura przemysłowa

  • Sprężarki i wentylatory
   Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

   Kierunek: Energetyka

   Subkierunek: Energetyka (PL)

   Specjalność: Proekologiczne technologie energetyczne

   Kierunek: Energetyka -WOiO

   Subkierunek: Energetyka (PL)

   Specjalność: Proekologiczne technologie energetyczne

   Kierunek: Energetyka

   Subkierunek: Energetyka (PL)

   Specjalność: Proekologiczne technologie energetyczne

   Kierunek: Energetyka

   Subkierunek: Energetyka (PL)

   Specjalność: Proekologiczne technologie energetyczne

   Kierunek: Energetyka -WM

   Subkierunek: Energetyka (PL)

   Specjalność: Proekologiczne technologie energetyczne

  • Compressors and fans (WM)
   Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

   Kierunek: Energetyka

   Subkierunek: Energetyka (ENG)

   Specjalność: Energy Technologies

   Kierunek: Energetyka -WOiO

   Subkierunek: Energetyka (ENG)

   Specjalność: Energy Technologies

   Kierunek: Energetyka

   Subkierunek: Energetyka (ENG)

   Specjalność: Energy Technologies

   Kierunek: Energetyka

   Subkierunek: Energetyka (ENG)

   Specjalność: Energy Technologies

   Kierunek: Energetyka -WM

   Subkierunek: Energetyka (ENG)

   Specjalność: Energy Technologies

  • Energetyka jądrowa
   Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

   Kierunek: Energetyka

   Specjalność: technologie energetyki rozproszonej

   Kierunek: Energetyka

   Specjalność: technologie energetyki rozproszonej

   Kierunek: Energetyka

   Specjalność: technologie energetyki rozproszonej

  • Dynamika systemów energetyki
   Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

   Kierunek: Energetyka

   Specjalność: technologie energetyki rozproszonej

   Kierunek: Energetyka

   Specjalność: technologie energetyki rozproszonej

   Kierunek: Energetyka

   Specjalność: technologie energetyki rozproszonej

  • Projektowanie instalacji energetycznych
   Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa
  • Pompy, sprężarki i wentylatory
   Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

   Kierunek: Mechanika i budowa maszyn

   Specjalność: Technologie cieplno-przepływowe, chłodnicze i klimatyzacyjne

  • Pompy, sprężarki i wentylatory
   Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

   Kierunek: Mechanika i budowa maszyn

   Specjalność: Urządzenia cieplno-przepływowe i aparatura przemysłowa

   Kierunek: Mechanika i budowa maszyn

   Specjalność: Urządzenia cieplno-przepływowe i aparatura przemysłowa

  • Pompy, turbiny wodne i mała energetyka
   Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

   Kierunek: Energetyka

   Subkierunek: Energetyka (PL)

   Specjalność: Diagnostyka i eksploatacja urządzeń energetycznych

   Kierunek: Energetyka

   Subkierunek: Energetyka (PL)

   Specjalność: Diagnostyka i eksploatacja urządzeń energetycznych

   Kierunek: Energetyka -WM

   Subkierunek: Energetyka (PL)

   Specjalność: Diagnostyka i eksploatacja urządzeń energetycznych

   Kierunek: Energetyka -WOiO

   Subkierunek: Energetyka (PL)

   Specjalność: Diagnostyka i eksploatacja urządzeń energetycznych

   Kierunek: Energetyka

   Subkierunek: Energetyka (PL)

   Specjalność: Diagnostyka i eksploatacja urządzeń energetycznych

  • Projektowanie instalacji energetycznych
   Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

   Kierunek: Energetyka

   Kierunek: Energetyka

   Kierunek: Energetyka

  • Diagnostyka wibracyjna i akustyczna
   Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

   Kierunek: Energetyka

   Subkierunek: Energetyka (PL)

   Specjalność: Diagnostyka i eksploatacja urządzeń energetycznych

   Kierunek: Energetyka

   Subkierunek: Energetyka (PL)

   Specjalność: Diagnostyka i eksploatacja urządzeń energetycznych

   Kierunek: Energetyka

   Subkierunek: Energetyka (PL)

   Specjalność: Diagnostyka i eksploatacja urządzeń energetycznych

   Kierunek: Energetyka -WM

   Subkierunek: Energetyka (PL)

   Specjalność: Diagnostyka i eksploatacja urządzeń energetycznych

   Kierunek: Energetyka -WOiO

   Subkierunek: Energetyka (PL)

   Specjalność: Diagnostyka i eksploatacja urządzeń energetycznych

  • Diagnostyka remontu pomp wirnikowych
   Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

   Kierunek: Energetyka

   Subkierunek: Energetyka (PL)

   Specjalność: Diagnostyka i eksploatacja urządzeń energetycznych

   Kierunek: Energetyka -WM

   Subkierunek: Energetyka (PL)

   Specjalność: Diagnostyka i eksploatacja urządzeń energetycznych

   Kierunek: Energetyka

   Subkierunek: Energetyka (PL)

   Specjalność: Diagnostyka i eksploatacja urządzeń energetycznych

   Kierunek: Energetyka -WOiO

   Subkierunek: Energetyka (PL)

   Specjalność: Diagnostyka i eksploatacja urządzeń energetycznych

   Kierunek: Energetyka

   Subkierunek: Energetyka (PL)

   Specjalność: Diagnostyka i eksploatacja urządzeń energetycznych

  • Seminarium dyplomowe
   Wydział Elektrotechniki i Automatyki

   Kierunek: Energetyka

   Subkierunek: Energetyka (PL)

   Specjalność: Diagnostyka i eksploatacja urządzeń energetycznych

   Kierunek: Energetyka

   Subkierunek: Energetyka (PL)

   Specjalność: Diagnostyka i eksploatacja urządzeń energetycznych

   Kierunek: Energetyka -WM

   Subkierunek: Energetyka (PL)

   Specjalność: Diagnostyka i eksploatacja urządzeń energetycznych

   Kierunek: Energetyka -WOiO

   Subkierunek: Energetyka (PL)

   Specjalność: Diagnostyka i eksploatacja urządzeń energetycznych

   Kierunek: Energetyka

   Subkierunek: Energetyka (PL)

   Specjalność: Diagnostyka i eksploatacja urządzeń energetycznych

  • Sprężarki i wentylatory
   Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

   Kierunek: Energetyka -WM

   Subkierunek: Energetyka (PL)

   Specjalność: Diagnostyka i eksploatacja urządzeń energetycznych

   Kierunek: Energetyka

   Subkierunek: Energetyka (PL)

   Specjalność: Diagnostyka i eksploatacja urządzeń energetycznych

   Kierunek: Energetyka

   Subkierunek: Energetyka (PL)

   Specjalność: Diagnostyka i eksploatacja urządzeń energetycznych

   Kierunek: Energetyka

   Subkierunek: Energetyka (PL)

   Specjalność: Diagnostyka i eksploatacja urządzeń energetycznych

   Kierunek: Energetyka -WOiO

   Subkierunek: Energetyka (PL)

   Specjalność: Diagnostyka i eksploatacja urządzeń energetycznych

  • Technologia remontu maszyn wirnikowych
   Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

   Kierunek: Energetyka

   Subkierunek: Energetyka (PL)

   Specjalność: Diagnostyka i eksploatacja urządzeń energetycznych

   Kierunek: Energetyka -WM

   Subkierunek: Energetyka (PL)

   Specjalność: Diagnostyka i eksploatacja urządzeń energetycznych

   Kierunek: Energetyka

   Subkierunek: Energetyka (PL)

   Specjalność: Diagnostyka i eksploatacja urządzeń energetycznych

   Kierunek: Energetyka -WOiO

   Subkierunek: Energetyka (PL)

   Specjalność: Diagnostyka i eksploatacja urządzeń energetycznych

   Kierunek: Energetyka

   Subkierunek: Energetyka (PL)

   Specjalność: Diagnostyka i eksploatacja urządzeń energetycznych

  • Pompy, sprężarki i wentylatory
   Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa
  • Seminarium dyplomowe
   Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

   Kierunek: Energetyka

   Subkierunek: Energetyka (PL)

   Specjalność: Maszyny przepływowe

  • Seminarium dyplomowe
   Wydział Elektrotechniki i Automatyki

   Kierunek: Energetyka

   Subkierunek: Energetyka (PL)

   Specjalność: Proekologiczne technologie energetyczne

   Kierunek: Energetyka -WM

   Subkierunek: Energetyka (PL)

   Specjalność: Proekologiczne technologie energetyczne

   Kierunek: Energetyka -WOiO

   Subkierunek: Energetyka (PL)

   Specjalność: Proekologiczne technologie energetyczne

   Kierunek: Energetyka

   Subkierunek: Energetyka (PL)

   Specjalność: Proekologiczne technologie energetyczne

  • Seminarium dyplomowe
   Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa
  • Pompy, sprężarki i wentylatory
   Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

   Kierunek: Mechanika i budowa maszyn

   Specjalność: Urządzenia cieplno-przepływowe i aparatura przemysłowa

   Kierunek: Mechanika i budowa maszyn

   Specjalność: Urządzenia cieplno-przepływowe i aparatura przemysłowa

  • Pompy, sprężarki i wentylatory
   Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

   Kierunek: Mechanika i budowa maszyn

   Specjalność: Technologie cieplno-przepływowe, chłodnicze i klimatyzacyjne

   Kierunek: Mechanika i budowa maszyn

   Specjalność: Technologie cieplno-przepływowe, chłodnicze i klimatyzacyjne

  • Pompy, turbiny wodne i mała energetyka
   Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

   Kierunek: Energetyka

   Subkierunek: Energetyka (PL)

   Specjalność: Proekologiczne technologie energetyczne

   Kierunek: Energetyka

   Subkierunek: Energetyka (PL)

   Specjalność: Proekologiczne technologie energetyczne

   Kierunek: Energetyka -WOiO

   Subkierunek: Energetyka (PL)

   Specjalność: Proekologiczne technologie energetyczne

   Kierunek: Energetyka -WM

   Subkierunek: Energetyka (PL)

   Specjalność: Proekologiczne technologie energetyczne

  • Sprężarki i wentylatory
   Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

   Kierunek: Energetyka -WOiO

   Subkierunek: Energetyka (PL)

   Specjalność: Proekologiczne technologie energetyczne

   Kierunek: Energetyka

   Subkierunek: Energetyka (PL)

   Specjalność: Proekologiczne technologie energetyczne

   Kierunek: Energetyka

   Subkierunek: Energetyka (PL)

   Specjalność: Proekologiczne technologie energetyczne

   Kierunek: Energetyka -WM

   Subkierunek: Energetyka (PL)

   Specjalność: Proekologiczne technologie energetyczne

  • Seminarium dyplomowe
   Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

   Kierunek: Energetyka -WM

   Specjalność: Diagnostyka i eksploatacja urządzeń energetycznych

   Kierunek: Energetyka

   Specjalność: Diagnostyka i eksploatacja urządzeń energetycznych

  • Seminarium dyplomowe
   Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

   Kierunek: Energetyka

   Specjalność: Proekologiczne technologie energetyczne

   Kierunek: Energetyka -WM

   Specjalność: Proekologiczne technologie energetyczne

  • Technologia remontu maszyn wirnikowych
   Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

   Kierunek: Energetyka

   Specjalność: Diagnostyka i eksploatacja urządzeń energetycznych

   Kierunek: Energetyka -WM

   Specjalność: Diagnostyka i eksploatacja urządzeń energetycznych

  • Diagnostyka i remonty pomp wirnikowych
   Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

   Kierunek: Energetyka -WM

   Specjalność: Diagnostyka i eksploatacja urządzeń energetycznych

   Kierunek: Energetyka

   Specjalność: Diagnostyka i eksploatacja urządzeń energetycznych

  • Sprężarki i wentylatory
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Energetyka

   Specjalność: Proekologiczne technologie energetyczne

   Kierunek: Energetyka -WM

   Specjalność: Proekologiczne technologie energetyczne

  • Pompy, turbiny wodne i mała energetyka
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Energetyka -WM

   Specjalność: Diagnostyka i eksploatacja urządzeń energetycznych

   Kierunek: Energetyka

   Specjalność: Diagnostyka i eksploatacja urządzeń energetycznych

  • Pompy, turbiny wodne i mała energetyka
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Energetyka

   Specjalność: Proekologiczne technologie energetyczne

   Kierunek: Energetyka -WM

   Specjalność: Proekologiczne technologie energetyczne

  • Seminarium dyplomowe
   Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa
  • Sprężarki i wentylatory
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Energetyka -WM

   Specjalność: Diagnostyka i eksploatacja urządzeń energetycznych

   Kierunek: Energetyka

   Specjalność: Diagnostyka i eksploatacja urządzeń energetycznych

  • Projekt z turbin
   Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa
  • Pompy, sprężarki i wentylatory
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Mechanika i budowa maszyn

   Specjalność: Urządzenia cieplno-przepływowe i aparatura przemysłowa

   Kierunek: Mechanika i budowa maszyn

   Specjalność: Urządzenia cieplno-przepływowe i aparatura przemysłowa

  • Pompy, sprężarki i wentylatory
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Mechanika i budowa maszyn

   Specjalność: Technologie cieplno-przepływowe, chłodnicze i klimatyzacyjne

   Kierunek: Mechanika i budowa maszyn

   Specjalność: Technologie cieplno-przepływowe, chłodnicze i klimatyzacyjne

  • Diagnostyka wibracyjna i akustyczna
   Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

   Kierunek: Energetyka -WM

   Specjalność: Diagnostyka i eksploatacja urządzeń energetycznych

   Kierunek: Energetyka

   Specjalność: Diagnostyka i eksploatacja urządzeń energetycznych

  • Projekt z turbin
   Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa
  • Sprężarki i wentylatory
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Energetyka

   Specjalność: Diagnostyka i eksploatacja urządzeń energetycznych

  • Projekt dyplomowy inżynierski
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Mechanika i budowa maszyn

   Specjalność: Urządzenia cieplno-przepływowe i aparatura przemysłowa

  • Projekt dyplomowy inżynierski
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Energetyka

   Specjalność: Diagnostyka i eksploatacja urządzeń energetycznych

  • Seminarium dyplomowe
   Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa
  • Seminarium dyplomowe
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Energetyka

   Specjalność: Diagnostyka i eksploatacja urządzeń energetycznych

  • Pompy, sprężarki i wentylatory
   Wydział Mechaniczny
  • Przygotowanie do egzaminu dyplomowego
   Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa
  • Diagnostyka i remonty pomp wirnikowych
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Energetyka

   Specjalność: Diagnostyka i eksploatacja urządzeń energetycznych

  • Pompy, sprężarki i wentylatory
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Mechanika i budowa maszyn

   Specjalność: Urządzenia cieplno-przepływowe i aparatura przemysłowa

  • Diagnostyka wibracyjna i akustyczna
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Energetyka

   Specjalność: Diagnostyka i eksploatacja urządzeń energetycznych

  • Technologia remontu maszyn wirnikowych
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Energetyka

   Specjalność: Diagnostyka i eksploatacja urządzeń energetycznych

  • Pompy, turbiny wodne i mała energetyka
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Energetyka

   Specjalność: Diagnostyka i eksploatacja urządzeń energetycznych

  • Pompy, sprężarki i wentylatory
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Mechanika i budowa maszyn

   Specjalność: Technologie cieplno-przepływowe, chłodnicze i klimatyzacyjne

  • Sprężarki i wentylatory
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Energetyka

  • Diagnostyka wibracyjna i akustyczna
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Energetyka

   Specjalność: Diagnostyka i eksploatacja urządzeń energetycznych

  • Technologia remontu maszyn wirnikowych
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Energetyka

   Specjalność: Diagnostyka i eksploatacja urządzeń energetycznych

  • Seminarium dyplomowe
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Energetyka

   Specjalność: Diagnostyka i eksploatacja urządzeń energetycznych

  • Seminarium dyplomowe
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Energetyka

   Specjalność: Proekologiczne technologie energetyczne

  • Pompy, sprężarki i wentylatory
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Mechanika i budowa maszyn

   Specjalność: Urządzenia cieplno-przepływowe i aparatura przemysłowa

  • Pompy, sprężarki i wentylatory
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Mechanika i budowa maszyn

   Specjalność: Technologie cieplno-przepływowe, chłodnicze i klimatyzacyjne

  • Diagnostyka i remonty pomp wirnikowych
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Energetyka

   Specjalność: Diagnostyka i eksploatacja urządzeń energetycznych

  • Seminarium dyplomowe
   Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa
  • Projekt z turbin
   Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa
  • Pompy, turbiny wodne i mała energetyka
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Energetyka

  • Projekt dyplomowy inżynierski
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Energetyka

   Specjalność: Proekologiczne technologie energetyczne

  • Projekt dyplomowy inżynierski
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Mechanika i budowa maszyn

   Specjalność: Urządzenia cieplno-przepływowe i aparatura przemysłowa

  • Projekt dyplomowy inżynierski
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Energetyka

   Specjalność: Diagnostyka i eksploatacja urządzeń energetycznych

  • Projekt dyplomowy inżynierski
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Energetyka

   Specjalność: Diagnostyka i eksploatacja urządzeń energetycznych

  • Seminarium dyplomowe
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Energetyka

   Specjalność: Proekologiczne technologie energetyczne

  • Projekt dyplomowy inżynierski
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Mechanika i budowa maszyn

   Specjalność: Urządzenia cieplno-przepływowe i aparatura przemysłowa

  • Diagnostyka wibracyjna i akustyczna
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Energetyka

   Specjalność: Diagnostyka i eksploatacja urządzeń energetycznych

  • Pompy, sprężarki i wentylatory
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Mechanika i budowa maszyn

   Specjalność: Urządzenia cieplno-przepływowe i aparatura przemysłowa

  • Seminarium dyplomowe
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Energetyka

   Specjalność: Diagnostyka i eksploatacja urządzeń energetycznych

  • Projekt dyplomowy inżynierski
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Energetyka

   Specjalność: Proekologiczne technologie energetyczne

  • Diagnostyka i remonty pomp wirnikowych
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Energetyka

   Specjalność: Diagnostyka i eksploatacja urządzeń energetycznych

  • Turbiny parowe i gazowe
   Wydział Mechaniczny

   Kierunek: Mechanika i budowa maszyn

   Specjalność: Technologie cieplno-przepływowe, chłodnicze i klimatyzacyjne

  • Projektowanie napędów turbinowych
   Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa

   Kierunek: Oceanotechnika

   Specjalność: Projektowanie statków specjalnych i urządzeń oceanotechnicznych

   Profil: Systemy napędowe i urządzenia ogólnookrętowe

wyświetlono 1899 razy