Marian Piwowarski - Organizacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zespoły Badawcze (Członek zespołu)

Członkostwo w towarzystwach, organizacjach i instytucjach naukowych lub artystycznych

  • Członek Gdańskiego Towarzystwa Naukowego

    Pełnione 2003-01-01 na stanowisku: Członek

  • Member of the Royal Institution of Naval Architects (MRINA)

    organizacja wielonarodowościowa

    Pełnione 2015-01-01 - 2015-12-31 na stanowisku: członek

wyświetlono 1753 razy