Michał Witkowicz - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kontakt

Wybrane publikacje

 • Supporting Assurance by Evidence-based Argument Services

  Structured arguments based on evidence are used in many domains, including systems engineering, quality assurance and standards conformance. Development, maintenance and assessment of such arguments is addressed by TRUST-IT methodology outlined in this paper. The effective usage of TRUST-IT requires an adequate tool support. We present a platform of software services, called NOR-STA, available in the Internet, supporting key activities...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Automatyzacja przypadków testowych dla aplikacji internetowej

  Artykuł przedstawia doświadczenia związane z doskonaleniem procesu testowania złożonego systemu internetowego, którego kluczowy element stanowi aplikacja kliencka wykonana w technologii AJAX. Podjęte działania ukierunkowane na zapewnienie jakości, w tym wysokiej niezawodności, doprowadziły do powstania obszernego zbioru przypadków testowych. Wraz z rozwojem systemu przypadki testowe podlegały ewolucji. Początkowo wykonywane były...

 • Planowanie testów wspomagane analizą ryzyka

  Testowanie wciąż pozostaje jednym z głównych sposobów zapewniania jakości oprogramowania. Testowanie pochłania znaczne zasoby, które w praktyce mogą się okazać zbyt kosztowne. Należy więc testy planować i to w taki sposób, by skontrolować efekty wynikające z testowania oraz nakłady ponoszone na testowanie dążąc do maksymalizacji współczynnika efektów-do-nakładów. Jedną z kluczowych decyzji w tym zakresie jest decyzja o wyborze...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

wyświetlono 380 razy