Mikołaj Miśkiewicz - Organizacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zespoły Badawcze (Członek zespołu)

 • Zespół Katedry Wytrzymałości Materiałów

  Katedra zajmuje się zagadnieniami związanymi z wytrzymałością elementów konstrukcji, ich teorią oraz analizą, jak również do myśli przewodnich należy zaliczyć materiałowe badania doświadczalne oraz prace nad technologią betonu. Współpracujemy z przemysłem z branż budowlanych i okołobudowlanych, wykorzystując wypracowane doświadczenie i wiedzę z zakresu materiałów konstrukcyjnych i budowlanych.

Członkostwo w towarzystwach, organizacjach i instytucjach naukowych lub artystycznych

 • Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

  Pełnione 2012-01-10 na stanowisku: czlonek

 • Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

  Pełnione 2010-09-01 na stanowisku: Członek

 • Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej

  Pełnione 2004-04-01 - 2007-03-30 na stanowisku: Członek Zarządu o. Gdańsk

 • Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej

  Pełnione 2003-10-01 na stanowisku: członek

Członkostwo w zespołach eksperckich

 • KMBiM

  Gmina Miasta Sopot

  Ekspertyza techniczna dotycząca oceny wytężenia membrany - tkaniny technicznej przekrycia Opery Leśnej w Sopocie

 • KMBiM

  BPBK S.A.

  Analiza mostu kolejowego przez rzekę Martwa Wisła w Gdańsku

 • KMBiM

  Gmina Miasta Gdańsk

  Ocena możliwości pozostawienia żurawia 642-24 na estakadzie B-5 (PK3, 291-46) w obecnej lokalizacji tj. od strony ul. Jana z Kolna po modyfikacji schematu statycznego

 • KMBiM

  Park Wiatrowy Nowy Staw Sp. z o.o.

  Wykonanie prac związanych z oceną możliwości przejazdów pojazdów ponadnormatywnych przez most w ciągu drogi powiatowej Nowy Staw - Kącik

 • KMBiM

  Gmina Miasta Sopot

  Ekspertyza techniczna dotycząca oceny wytężenia membrany - tkaniny technicznej przekrycia Opery Leśnej w Sopocie

Członkostwo w konsorcjach naukowych

 • FOBRiDGE

  Opracowanie kompozytowych przęseł mostów dla pieszych do zastosowania nad drogami GP

  Skład: Politechnika Gdańska - lider Wojskowa Akademia Techniczna ROMA sp. z o.o.

wyświetlono 930 razy