Paweł Śliwiński - Dydaktyka - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zdjęcie profilowe: dr hab. inż. Paweł Śliwiński

dr hab. inż. Paweł Śliwiński

Zatrudnienie

Prowadzone zajęcia

Pełnienie funkcji promotora w przewodach doktorskich

Lista recenzowanych prac

 • Metoda projektowania kompozytowego cylindra siłownika hydraulicznego

  Praca doktorska

  mgr inż. Marek Lubecki - Politechnika Wrocławska - 2022

 • Badanie wybranych parametrów eksploatacyjnych mechanizmu o zmiennym przełożeniu z hydrostatycznym układem napędowym zasilanym z przetwornicy częstotliwości

  Praca doktorska

  mgr inż. Adrian Morawiec - Politechnika Łódzka - 2022

 • Wkład w zrozumienie fizyki zjawisk niestabilnych w sprężarce promieniowej i metod zabezpieczenia przed nimi

  Praca habilitacyjna

  dr inż. Grzegorz Liśkiewicz - Politechnika Łódzka - 2022

 • Kształtowanie i badania hydrotronicznych układów napędowych maszyn inżynieryjnych

  Praca habilitacyjna

  dr inż. Adam Bartnicki - Wojskowa Akademia Technicza - 2019

 • Badania laboratoryjne regulatorów przepływu

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny - 2016

 • Projekt silnika z mechanizmem satelitowym typu 4x6

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny - 2016

 • Projekt stanowiska do demonstracji działania małogabarytowych agregatów pompowych

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny - 2016

 • Projekt modelu demonstrującego budowę i zasadę działania agregatów typu "SŁOŃ"

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny - 2016

 • Projekt silnika z mechanizmem satelitowym typu 8x10

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny - 2016

 • Projekt prasy hydraulicznej do produkcji płyt panelowych ze słomy i trzciny

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny - 2016

 • Obliczanie numeryczne przepływu cieczy w kapillarach

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny - 2015

 • Badanie przepływu cieczy w kapilarach

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny - 2015

 • Obliczanie numeryczne przepływu cieczy w kryzach

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny - 2015

 • Projekt agregatu pompowego z pompą satelitową z wysokociśnieniowym kanałem ssawnym

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny - 2014

 • Projekt gerotorowej pompy pomocniczej dla pompy PWT-45"

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny - 2014

 • Badania trwałłościowe silnika satelitowego i gerotorowego

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny - 2014

 • Badania trwałościowe pompy satelitowej

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny - 2014

 • Badania laboratoryjne regulatora przepływu

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny - 2013

 • Komputerowe obliczenia spadków ciśnienia w kanałach wewnętrznych silnika satelitowego

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny - 2013

 • Komputerowe obliczenia spadków ciśnienia w kanałach wewnętrznych pompy satelitowej

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny - 2013

 • Program do obliczania teoretycznej objętości roboczej pomp i silników hydraulicznych

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny - 2013

 • Program do obliczania teoretycznej objętości roboczej pomp i silników hydraulicznych

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny - 2013

 • Projekt pompy wielotłoczkowej PWT-45 z wymiennym układem sterowania wydajnością

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny - 2013

 • Projekt agregatu pompowego

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny - 2012

 • Badanie strat energetycznych powstających w węźle tłoczek - stopka pompy wielotłoczkowej osiowej

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny - 2012

 • Badania wysokociśnieniowych uszczelnień wału hydraulicznych silników satelitowych

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny - 2012

 • Komputerowe obliczenia przepływów w warunkach ustalonych w regulatorze przepływu

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny - 2012

 • Analiza konstrukcji przepływomierza satelitowego

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny - 2011

 • Projekty hydraulicznych silników satelitowych

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny - 2011

 • Osprzęt do prac remontowych siłowników hydraulicznych

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny - 2011

 • Projekt koncepcyjny dydaktycznego modelu maszyny roboczej

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny - 2011

 • Projekt wodnego przenośnego zasilacza hydraulicznego

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny - 2011

 • Projekt wiertarki ręcznej z napędem hydraulicznym

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny - 2011

 • Model dydaktyczny maszyny roboczej - część hydrauliczna i pomiarowa

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny - 2011

 • Wpływ rodzaju cieczy na charakterystyki silników satelitowych SM

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny - 2010

 • Badania trwałości silników i pomp hydraulicznych z mechanizmem satelitowym

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny - 2010

 • Badania trwałości silników i pomp hydraulicznych z mechanizmem satelitowym

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny - 2010

 • Projekt stacji zasilania olejowego i gniazd przyłączeniowych dla uniwersalnego stanowiska badawczego Katedry Hydrauliki i Pneumatyki

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny - 2010

 • Projekt układu napędowego i układu stabilizacji temperatury oleju na uniwersalnym stanowisku badawczym Katedry Hydrauliki i Pneumatyki

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny - 2010

 • Wpływ rodzaju cieczy na charakterystyki pomp satelitowych PSM

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny - 2010

 • Projekt układu sterowania wydajnością pompy PWKZ-95

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny - 2009

 • Wpływ rodzaju cieczy na opory przepływu w kanałach wewnętrznych hydraulicznych maszyn wyporowych typu SM

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny - 2009

 • Badania eksperymentalne węzła kompensacji luzów osiowych oraz rozrządu w silniku satelitowym typoszeregu SM

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny - 2009

 • Badania eksperymentalne węzła kompensacji luzów osiowych oraz rozrządu w pompach satelitowych typoszeregu SM

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny - 2009

 • Badania wpływu obciążenia silnika satelitowego typoszeregu SM zasilanego olejem, emulsją HFA-E i wodą na moment strat w silniku

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny - 2009

 • Projekt i badania przepływomierza z mechanizmem satelitowym

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny - 2009

 • Analiza konstrukcji hydraulicznych silników satelitowych typoszeregu SM

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny - 2008

 • Zespół stanowisk do pomiarów wielkości fizycznych metodami elektrycznymi

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny - 2008

 • Badanie wpływu obciążenia silnika satelitowego typoszeregu SM zasilanego olejem, emulsją HFA-E i wodą na jego prędkość obrotową

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny - 2008

 • Projekt modernizacji hydraulicznego stanowiska laboratoryjnego

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny - 2007

 • Badanie wpływu cieczy roboczej na własności eksploatacyjne silników hydraulicznych satelitowych

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny - 2007

wyświetlono 3709 razy