Fermentacja metanowa biomasy zawierającej biodegradowalne materiały polimerowe - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Fermentacja metanowa biomasy zawierającej biodegradowalne materiały polimerowe

Celem projektu będzie usprawnienie procesu fermentacji metanowej w obecności biodegradowalnych polimerów. Zaproponowane zostaną różne metody obróbki wstępnej biomasy w celu optymalizacji przebiegu procesu. W projekcie odniesiemy się również do powiększania skali procesu oraz oceny właściwości nawozowych pofermentu. Przedmiotem projektu jest fermentacja metanowa frakcji organicznej odpadów z selektywnej zbiórki oraz frakcji organicznej oddzielonej od zmieszanych odpadów komunalnych. Ponadto projekt koncentruje się na biodegradowalnych polimerach. Powszechnie wprowadzane biodegradowalne polimery niewątpliwie będą miały coraz większy wpływ na właściwości surowca kierowanego do bioreaktorów (a tym samym na wydajność produkcji biogazu), jakość pofermentu i jego podatność na kompostowanie oraz mogą stanowić źródło mikroplastików, zanieczyszczających środowisko już na skalę globalną. W projekcie DIGEST-PLAST ważnym elementem badań będzie wydajność biogazowa procesu dla organicznej frakcji odpadów komunalnych i przemysłowych, i pod tym względem stanowi on kontynuację zrealizowanego w PG projektu POM-BIOGAS. Projekt obejmuje rosnący problem obecności biodegradowalnych polimerów, których wpływ na fermentację metanową nie został jeszcze zbadany. Projekt pozwoli więc zweryfikować, w jaki sposób obecność polimerów biodegradowalnych wpływa na przebieg fermentacji metanowej. Znaczenie projektu dla PG: Projekt DIGEST-PLAST jest projektem międzynarodowym, względnie wysoko nakładowym, a więc pożądanym z punktu widzenia uniwersytetu badawczego. Posiada duże znaczenie praktyczne, zarówno dla odnawialnych źródeł energii i zasobów surowcowych, jak i gospodarki cyrkularnej. Daje możliwości rozwoju młodej kadry, wzbogaca Uczelnię w instalacje badawcze, przyczyni się do przygotowania publikacji w obszarze nauk stosowanych i współpracy z przedsiębiorstwami.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
DIGEST-PLAST
Program finansujący:
Fundusze norweskie i EOG - Program Badania Stosowane
Instytucja:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) (The National Centre for Research and Development)
Porozumienie:
NOR/POLNOR/DIGEST-PLAST/0055/2019-00 z dnia 2020-09-03
Okres realizacji:
2020-11-01 - 2023-11-01
Kierownik projektu:
dr inż. Aleksandra Grabowiec
Członkowie zespołu:
Realizowany w:
Katedra Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • Aquateam COWI (Norwegia)
  • Zakład Utylizacji Sp. z o.o., w Gdańsku (Polska)
Wartość projektu:
5 805 187.46 PLN
Typ zgłoszenia:
Międzynarodowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt zagraniczny/międzynarodowy
Weryfikacja:
Brak weryfikacji

wyświetlono 1490 razy