Innowacyjna metoda lokalizowania statków powietrznych w rozproszonym systemie VCS - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Innowacyjna metoda lokalizowania statków powietrznych w rozproszonym systemie VCS

Przez wiele lat systemy łączności do komunikacji głosowej w cywilnym i wojskowym ruchu lotniczym zarówno w relacji ziemia – ziemia jak i ziemia-powietrze były budowane najpierw w oparciu o systemy analogowe, a później w oparciu o systemy cyfrowe, wykorzystujące technologie komutacji kanałów i zwielokrotnienie czasowe TDM (Time Division Multiplexing). W obu przypadkach systemy te cechowały się scentralizowaną architekturą i ograniczonymi możliwościami w odniesieniu do rekonfiguracji i skalowalności. Rozwój technologiczny w kierunku pakietowej transmisji sygnałów mowy VoIP (Voice over Internet Protocol) doprowadził do opracowania przez organizację EUROCAE (European Organisation for Civil Aviation Equipment) wymagań mających na celu ewolucyjne przejście z techniki TDM w kierunku IP, powszechnie nazywanych VCS (Voice Communication System). Celem projektu jest opracowanie i badanie w warunkach zbliżonych do rzeczywistych innowacyjnej metody lokalizowania statków powietrznych na podstawie obieranych sygnałów audio w paśmie lotniczym 118MHz – 136MHz. Przeprowadzenie eksperymentalnych prac rozwojowych wymaga opracowania i implementacji demonstratora technologicznego w postaci wybranych elementów rozproszonego systemu VCS zgodnego z aktualnymi zaleceniami organizacji EUROCAE ED-136, 137. Rozwiązanie to, dopasowane do standardu VCS zwiększy bezpieczeństwo lotów w ruchu cywilnym jak i wojskowym w przypadku, gdy wszystkie inne systemy wspomagające lokalizację statków powietrznych zawiodą. Za proces estymacji położenia statków powietrznych będzie odpowiedzialne specjalistyczne oprogramowanie posadowione na centralnym serwerze systemu VCS, które będzie współpracowało z dedykowanymi modułami lokalizacyjnymi rozlokowanymi na dozorowanym obszarze. Zaproponowane rozwiązanie systemu radiolokalizacyjnego opartego na infrastrukturze komunikacyjnej systemu VCS jest unikatowe. Autorom niniejszego projektu nie są znane tego typu rozwiązania na świecie.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
VCS-MLAT
Program finansujący:
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Instytucja:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) (The National Centre for Research and Development)
Porozumienie:
POIR.04.01.04-00-0032/16 z dnia 2017-07-13
Okres realizacji:
2017-07-01 - 2020-09-28
Kierownik zespołu badawczego:
prof. dr hab. inż. Jacek Stefański
Członkowie zespołu:
Realizowany w:
Katedra Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • Centrum Badawczo-Produkcyjnym DGT-LAB S.A. (Polska)
Wartość projektu:
4 098 510.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Fundusz Strukturalny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Filtry

wszystkich: 3

  • Kategoria

  • Rok

  • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Projektów

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

wyświetlono 244 razy