Modelowa gospodarka osadowa w oczyszczalni ścieków zorientowana na zwiększenie produkcji energii odnawialnej i odzysk związków biogennych - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Modelowa gospodarka osadowa w oczyszczalni ścieków zorientowana na zwiększenie produkcji energii odnawialnej i odzysk związków biogennych

Celem projektu jest przygotowanie modelowego rozwiązania technologii osadowej oczyszczalni ścieków pozwalającego na zrównoważone gospodarowanie energią i surowcami. Proponowana technologia składa się z modułu kofermentacji osadów ściekowych i odpadów spożywczych oraz modułów usuwania i odzysku do celów nawozowych związków biogennych (fosforu i azotu) z odcieków pochodzących z pofermentu. Efektywność proponowanych rozwiązań zostanie oceniona z zastosowaniem zaawansowanych narzędzi modelowania matematycznego oraz metodyki oceny cyklu życia LCA. Proponowane rozwiązania wraz z narzędziami analizy i oceny posiadają potencjał implementacji w badanym obiekcie i innych obiektach o podobnej funkcji. Przewiduje się realizację projektu we współpracy z podmiotami zewnętrznymi: Spółką Wodno-Ściekową „Swarzewo” oraz Przedsiębiorstwem Eko-Celkon. Projekt przyczyni się do rozwoju i rozpowszechnienia technologii zorientowanych na wzrost produkcji energii odnawialnej, zwiększenie samowystarczalności energetycznej oraz wpisuje się w ideę gospodarki cyrkulacyjnej. Są to cele strategiczne województwa pomorskiego zgodne z trendami światowymi. Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na wzrost kompetencji kadry naukowej i przybliży do uzyskania wyższych stopni naukowych. Wyniki projektu zostaną opublikowane w czasopismach o zasięgu światowym i krajowym. Należy również podkreślić zacieśnianie współpracy między PG a środowiskiem gospodarczym.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
MODEON
Program finansujący:
WFOŚ
Instytucja:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
Porozumienie:
WFOŚ/D/201/3/2018 z dnia 2018-01-19
Okres realizacji:
2017-11-01 - 2020-01-31
Kierownik projektu:
dr hab. inż. Ewa Zaborowska
Członkowie zespołu:
Realizowany w:
Katedra Inżynierii Sanitarnej
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • Spółka Wodno-Ściekowa "Swarzewo" (Polska)
  • Przedsiębiorstwo EKO-CELKON (Polska)
Wartość projektu:
418 750.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Filtry

wszystkich: 5

  • Kategoria

  • Rok

  • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Projektów

Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019

wyświetlono 385 razy