Opracowanie innowacyjnej metody wyznaczania precyzyjnej trajektorii pojazdu szynowego - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Opracowanie innowacyjnej metody wyznaczania precyzyjnej trajektorii pojazdu szynowego

W dobie dynamicznie rozwijających się systemów służących pozycjonowaniu metodami GNSS staje się możliwe opracowanie niezawodnej i dokładnej metody określania kształtu osi toru kolejowego w państwowym układzie odniesienia PUWG2000. Niniejszy projekt dotyczy problematyki odtwarzania ukształtowania geometrycznego linii kolejowych na drodze mobilnych pomiarów satelitarnych. Innowacyjna metoda mobilnych pomiarów satelitarnych jest rozwijana od szeregu lat przez Wnioskodawcę. Precyzyjna identyfikacja osi torów pociąga za sobą szereg możliwości związanych z aktualizacją danych cyfrowych o lokalizacji linii oraz obiektów inżynierskich w układzie współrzędnych 2000. Dane te mogą służyć również planowaniu, projektowaniu i budowie baz danych służących zarządzaniu infrastrukturą oraz zasilaniu programów symulujących przejazdy teoretyczne pociągów. Technika GNSS pozwala również na lokalizację pojazdów szynowych w czasie rzeczywistym (położenie, prędkość). Proponowany we wniosku zakres badań pozwoli określić aktualne i przyszłe możliwości stosowania technik GNSS (oraz uzupełniających je technik inercyjnych) w wyżej wymienionych dziedzinach. Szeroki zakres badań polowych oraz prac kameralnych poprzedzony będzie analizą założeń oraz pracami studialnymi. Do realizacji projektu zastosowana zostanie najnowszej generacji aparatura pomiarowa wraz z wykorzystaniem istniejącej w Polsce sieci stacji referencyjnych. Analizie poddane zostaną różne warianty konfiguracji systemu pomiarowego z optymalizacją jego krytycznych parametrów. Finalnie oś toru będzie reprezentowana przez szereg parametrów geometrycznych zgodnie z zasadami definiowania i identyfikacji układów geometrycznych torów kolejowych. Wyniki pomiarów przetwarzane będą w opracowanym w ramach projektu wielowarstwowym systemie informatycznym, który umożliwi (dzięki serwerowi) prezentację wyników w funkcjonalnej aplikacji internetowej.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
InnoSatTrack
Program finansujący:
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Instytucja:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) (The National Centre for Research and Development)
Porozumienie:
POIR.04.01.01-00-0017/17-00 z dnia 2018-06-28
Okres realizacji:
2018-06-24 - 2021-08-29
Kierownik projektu:
dr hab. inż. Andrzej Wilk
Realizowany w:
Katedra Inżynierii Elektrycznej Transportu
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • Akademia Morska w Gdyni (Polska)
Wartość projektu:
2 663 532.50 PLN
Typ zgłoszenia:
Fundusz Strukturalny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Filtry

wszystkich: 10

  • Kategoria

  • Rok

  • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Projektów

Rok 2023

Rok 2022

Rok 2021

Rok 2020

wyświetlono 229 razy