(2,2'-bipyridine)bis(tri-tert-butoxysilanethiolato-κ2O,S)cadmium(II) - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

(2,2'-bipyridine)bis(tri-tert-butoxysilanethiolato-κ2O,S)cadmium(II)

Abstrakt

W pracy przedstawiono strukturę heteroleptycznego kompleksu silanotiolanu kadmu(II) z bipirydylem, który krystalizuje w układzie jednoskośnym, w grupie przestrzennej C2/c. Rdzeń kompleksu CdS2O2N2 ze względu na chelatujący charakter reszt silanotiolanowych posiada zniekształconą geometrię oktaedryczną.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
Artykuł w czasop. z listy filadelfijskiej - wersja online, lub CD
Opublikowano w:
ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION E-STRUCTURE REPORTS ONLINE nr E62, strony 0 - 0,
ISSN: 1600-5368
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 22 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi