A method of trust case templates to support standards conformity achievement and assessment - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

A method of trust case templates to support standards conformity achievement and assessment

Abstrakt

Osiąganie i ocena zgodności ze standardami stanowi poważne obciążenie finansowe dla współczesnych gospodarek. Pomimo znacznej wagi tego problemu, nie znalazł on jednak zadowalającego przełożenia na rozwiązania dostępne na rynku. W tej pracy zaproponowano metodę nazwaną Standards Conformity Framework (SCF), która wspiera stosowanie standardów. Jest ona oparta na spostrzeżeniu, że osiąganie i ocena zgodności ze standardem polega głównie na wytwarzaniu oraz gromadzeniu materiału dowodowego pokazującego zgodność i zaprezentowaniu go w sposób, który nie pozostawia wątpliwości co do spełnienia poszczególnych wymagań standardu. Dlatego metoda wykorzystuje struktury argumentacyjne oraz metodykę Trust-IT, która służy ich opracowywaniu. Okazało się, że znaczna część argumentacji pokazującej zgodność jest niezależna od problemu i może być wywiedziona ze standardu do postaci szablonu. Stanowi on podstawę dla późniejszych czynności związanych z osiąganiem oraz oceną zgodności i może być wykorzystywany wielokrotnie. Dodatkowo, w SCF zastosowano mechanizm oceny argumentacji, opracowany w ramach tej pracy, który wspomaga proces przeprowadzania oceny zgodności. Metoda pozwala na przeprowadzenie oceny w warunkach niepewności oraz istnienia sprzecznego materiału dowodowego, co często się zdarza w rzeczywistych projektach. SCF jest w pełni wspierane przez system TCT, który pozwala na budowę szablonów i struktur argumentacyjnych oraz implementuje opracowaną metodę oceny argumentacji. W pracy zdefiniowano również metodę Goal-Argument-Metric (GAM), która jest rozszerzeniem dobrze znanej metody GQM służącej wywodzeniu metryk z celów pomiarowych. GAM zastosowano do stworzenia planu walidacji SCF oraz późniejszego zinterpretowania materiału dowodowego, który został pozyskany w ramach jedenastu studiów przypadku związanych z wytwarzaniem szablonów oraz ich stosowaniem w różnych sytuacjach.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 80 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi