Wyniki wyszukiwania dla: STANDARDS CONFORMITY FRAMEWORK - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: STANDARDS CONFORMITY FRAMEWORK

Wyniki wyszukiwania dla: STANDARDS CONFORMITY FRAMEWORK

 • Standards Conformity Framework in comparison with contemporary methods supporting standards application

  Publikacja

  - Rok 2008

  Achieving and assessing conformity with standards and compliance with various sets of requirements generates significant costs for contemporary economies. Great deal of this is spent on fulfilment of safety and security requirements. However, standards application is not supported sufficiently by the tools available on the market. Therefore, Standards Conformity Framework (SCF) containing methods and tools which provide support...

 • SCF - a Framework Supporting Achieving and Assessing Conformity with Standards

  Standards Conformity Framework (SCF) presented in this paper encompasses methods and tools whichprovide support for application of standards and other normative documents. The approach taken focuses ondevelopment, assessment and maintenance of an electronic document which demonstrates conformity. Sucha document contains an argument structure developed in accordance with the Trust-IT methodology. Thepaper discusses details of the...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • A method of trust case templates to support standards conformity achievement and assessment

  Publikacja

  - Rok 2008

  Osiąganie i ocena zgodności ze standardami stanowi poważne obciążenie finansowe dla współczesnych gospodarek. Pomimo znacznej wagi tego problemu, nie znalazł on jednak zadowalającego przełożenia na rozwiązania dostępne na rynku. W tej pracy zaproponowano metodę nazwaną Standards Conformity Framework (SCF), która wspiera stosowanie standardów. Jest ona oparta na spostrzeżeniu, że osiąganie i ocena zgodności ze standardem polega...

 • Standards for Quality Assurance in the European Higher Education Area versus Common Assessment Framework in education. Conflict or harmony?

  Publikacja

  - Rok 2014

  The aim of the research was to analyze the assumptions of Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ENQA) and the criteria of Common Assessment Framework (CAF) for the educational sector and based on that to find out the main differences and similarities (conflicts and harmony) between them. The results of the research showed that the current trends of the quality movement evolution in...

 • Extending GQM by Argument Structures

  Publikacja

  - Rok 2008

  Effective methods for metrics definition are of particular importance, as measurement mechanisms are indispensable in virtually any engineering discipline. The paper describes how the well known Goal-Question-Metric (GQM) method of systematic metrics derivation from measurement goals can be extended by applying argument structures. The proposed approach is called Goal-Argument-Metric (GAM). The general ideas of GQM and GAM are...

 • Meeting Requirements Imposed by Secure Software Development Standards and Still Remaining Agile

  Publikacja

  The paper introduces the AgileSafe method of selecting agile practices for software development projects that are constrained by assurance requirements resulting from safety and/or security related standards. Such requirements are represented by argumentation templates which explain how the evidence collected during agile practices implementation will support the conformity with the requirements. Application of the method is demonstrated...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • COMPARATIVE ANALYSIS OF TRANSPORT ORGANIZATION AND FUNCTIONING OF WATER TRAMS IN GDAŃSK, BYDGOSZCZ AND KRAKÓW

  The subject of this work is to identify and juxtapose solutions implemented in transport provided by water trams for the following cities: Gdańsk, Bydgoszcz and Kraków. As a result of the conducted analysis of transport factors, the degree of conformity of project objectives to the actual role of the water tram has been determined. It was found that the Kraków Water Tram (also known as Cracow Water Tram) is characterized by the...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Jakub Miler dr inż.

  Kariera akademicka: 2000: mgr inż. Wydział ETI, Politechnika Gdańska, praca pt. "Computer system for supporting risk management in a software engineering project", promotor prof. Janusz Górski 2005: dr inż. Wydział ETI, Politechnika Gdańska, rozprawa pt. "A Method of Software Project Risk Identification and Analysis", obroniona z wyróżnieniem, dziedzina nauki techniczne, dyscyplina informatyka, promotor prof. Janusz Górski Zainteresowania...

 • Supporting Cybersecurity Compliance Assessment of Industrial Automation and Control System Components

  Publikacja

  The chapter presents a case study demonstrating how security requirements of an Industrial Automation and Control System (IACS) component can be represented in a form of Protection Profile that is based on IEC 62443 standards and how compliance assessment of such component can be supported by explicitly representing a conformity argument in a form based on the OMG SACM meta-model. It is also demonstrated how an advanced argument...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Magdalena Szuflita-Żurawska

  Magdalena Szuflita-Żurawska jest kierownikiem Sekcji Informacji Naukowo-Technicznej na Politechnice Gdańskiej oraz Liderem Centrum Kompetencji Otwartej Nauki przy Bibliotece Politechniki Gdańskiej. Jej główne zainteresowania badawcze koncentrują się w obszarze komunikacji naukowej oraz otwartych danych badawczych, a także motywacji i produktywności naukowej. Jest odpowiedzialna między innymi za prowadzenie szkoleń dla pracowników...

 • Standard Compliance Framework for effective requirements communication

  Standard Compliance Framework (SCF) is a framework, which supports application of standards at the stages of achieving, assessing and maintaining the compliance. It uses Trust Case language to develop argument structures demonstrating compliance with standards. The paper presents how SCF is applied to increase effectiveness of requirements communication. Relevant mechanisms of the framework are thoroughly described referring to...

 • Analysis of IMS/NGN Call Processing Performance Using Phase-Type Distributions Based on Experimental Histograms

  The paper describes our further research done with the proposed analytical and simulation traffic models of the Next Generation Network (NGN), which is standardized for delivering multimedia services with strict quality and includes elements of the IP Multimedia Subsystem (IMS). The aim of our models of a single IMS/NGN domain is to evaluate two standardized call processing performance parameters, which appropriate values are very...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • NADZOROWANIE WYPOSAŻENIA DO MONITOROWANIA I POMIARÓW WEDŁUG WYMAGAŃ WYBRANYCH NORM ORAZ PRZEPISÓW PRAWNYCH

  Publikacja

  - Mechanik - Rok 2014

  : Przyrządy pomiarowe stanowią zasadniczy element złożonego systemu oceny jakości wyrobów na wszystkich etapach produkcji. Odpowiednio zaprojektowane procedury opisujące procesy kontrolne i pomiarowe, sprawnie zorganizowane i przeprowadzane operacje monitorowania i pomiarów parametrów procesów i produktów oraz skutecznie funkcjonujący nadzór nad wyposażeniem do monitorowania i pomiarów w organizacji są podstawą do wykazania, że...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Methodology of Conformity Testing of VoIP Connections Scenarios for SIP Protocol

  Conformity and conformity testing have always had a crucial role in telecommunications. These issues are especially important in VoIP technology with SIP protocol as there are many hardware, software and service implementations. In this paper a methodology of automatic conformity testing of VoIP connections scenarios applying to any IP network is proposed. Example implementation of the methodology as Linux shell scripts is presented....

 • Cybersecurity and Privacy in Standards for Smart Grids – a Comprehensive Survey

  Resilient information and communications technologies are a prerequisite for reliable operation of smart grid. In recent years, many standards for the new form of electricity network have been proposed, which results in operators and other smart grid stakeholders having difficulties in finding the documents which can be related to their particular problems. The purpose of this paper is to bring in all smart grid standards that...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Rewitalizacja jako zintegrowany proces budowania potencjałów wewnątrz miejskich obszarów rozwojowych na przykładzie hamburskiej strategii Skoku przez Łabę

  Polityka Hamburga w ramach strategii Skok przez Łabę jest przykładem aktualnego kierunku odnowy miasta wychodzącej poza klasyczną rewitalizację. Poprawa jakości, udoskonalenie struktur miejskich, wymaga w obszarach problemowych niekonwencjonalnego podejścia zarówno w fazie wyznaczania docelowych standardów, jak i na etapie wdrażania rozwiązań. Dzielnice w widłach rzeki Łaby, lewobrzeżne strefy poportowe Hamburga, objęte zostały...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Ontology as a Tool for the IT Management Standards Support

  In this paper the authors discuss the initial idea of using ontologies to model requirements of the standards that support IT management processes. The Open Group Architecture Framework (TOGAF) is set as an example. A need for transition from the generic model do the organization-specific one is indicated. The described example serves as a ground for considering the usefulness of such modeling approach in the wider spectrum of...

 • Supporting compliance with safety standards by trust case templates

  Publikacja

  - Rok 2007

  Standard Compliance (SC) Framework presented in this paper encompasses methods and tools which provide support for application of standards. The framework is based on trust case methodology. A trust case is a data structure which represents a justification that an object (a system, an infrastructure, an organization) exhibits certain properties. It contains an argument and related evidence which support claimed properties. A trust...

 • A Review of Standards with Cybersecurity Requirements for Smart Grid

  Publikacja

  Assuring cybersecurity of the smart grid is indispensable for the reliable operation of this new form of the electricity network. Experts agree that standardised solutions and practices should be applied in the first place. In recent years many new standards for smart grids have been published, which paradoxically results in the difficulty of finding a relevant publication in this plethora of literature. This paper presents results...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Standards on Cyber Security Assessment of Smart Grid

  Security evaluation of communication systems in smart grid poses a great challenge to the developers and operators. In recent years many new smart grid standards were proposed, which paradoxically results in the difficulty in finding a relevant publication in this plethora of literature. This paper presents the results of a systematic analysis which aimed at addressing this issue by identifying standards that present sound security...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Standards with cybersecurity controls for smart grid - A systematic analysis

  In recent years numerous standards related to the cybersecurity of smart grids have been published, which led to the challenge for operators in obtaining indications that match their specific objectives and contexts. Although several studies approached this problem by providing more or less comprehensive surveys and overviews of smart grid cybersecurity standards, none of them was dedicated to the actual and important subject of...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • WATER SUPPLY AND WASTEWATER DISPOSAL

  Kursy Online
  • H. Al-Hazmi

  The course on Water Supply and Wastewater Disposal provides a comprehensive understanding of the principles, practices, and technologies involved in managing water resources effectively. It covers both the supply side, focusing on the provision of clean and safe drinking water, and the disposal side, addressing the treatment and management of wastewater to minimize environmental impact. Key Topics Covered: 1. Introduction to...

 • CIP Security Awareness and Training: Standards and Practice

  Publikacja

  - Rok 2016

  These are critical infrastructure employees who have access to the critical cyber assets in the first place. This situation is well recognised by international and national standardisation bodies which recommend security education, training and awareness as one of the key elements of critical infrastructure protection. In this chapter the standards are identified and their relevant areas are described. A practical implementation...

 • CIP Security Awareness and Training: Standards and Practice

  Publikacja

  - Rok 2018

  These are critical infrastructure employees who have access to the critical cyber assets in the first place. This situation is well recognized by international and national standardization bodies which recommend security education, training and awareness as one of the key elements of critical infrastructure protection. In this chapter the standards are identified and their relevant areas are described. A practical implementation...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Review of International Standards and Policy Guidelines for Smart Sustainable Cities

  Publikacja

  - Rok 2021

  Smart cities are often criticized for preoccupation with technology, for ignoring the negative effects of technology, for irrelevance to the needs of the poor, and for ubiquitous data collection creating perfect conditions for surveillance societies and autocratic states. In response, cities pursue smartness and sustainability simultaneously, becoming global (by participation in global digital networks) and local (by addressing...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Validation of Services Supporting Healthcare Standards Conformance

  The paper presents the results of experimental validation of a set of innovative software services supporting processes of achieving, assessing and maintaining conformance with standards and regulations. The study involved several hospitals implementing the Accreditation Standard promoted by the Polish Ministry of Health. First we introduce NOR-STA services that implement the TRUST-IT methodology of argument management. Then we...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Framework Reuse - Heaven or Hell

  Publikacja

  - Rok 2014

  Object-oriented frameworks have almost completely dominated the world of business applications. Frameworks are widely considered to be helpful and are designed to speed up creation of applications. However, when trying to apply a framework for a particular application, it often turns out that this is not as easy as it seemed at the beginning. It takes time to become familiar with the framework, with its concepts and the standard...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Implementation of International Standards of Fiscal and Monetary Transparency - Case of Poland

  Publikacja

  - Rok 2021

  Research background: Financial managers, investors, lenders, counterparties and citizens should have useful, reliable, timely, complete, comparable, readable information on fiscal and monetary policy. The actions taken and instruments used by fiscal and monetary authorities have an important impact on economic conditions. Purpose of the article: The aim of the article is to assess Poland's compliance with international standards...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • A Framework of a Ship Domain-based Collision Alert System

  Publikacja

  The paper presents a framework of a planned ship collision alert system. The envisaged system is compliant with IMO Resolution MSC.252 (83) “Adoption of the revised performance standards for Integrated Navigation Systems (INS)”. It is based on a ship domain-oriented approach to collision risk and introduces a policy of alerts on dangerous situations. The alerts will include cautions, warnings and alarms, which will be triggered...

 • Supporting Compliance with Security Standards by Trust Case Templates

  Publikacja

  - Rok 2007

  Trust Cases are used to justify that a given object (a system, an infrastructure, an organization) exhibits certain properties. One of possible applications of trust cases is related to the processes of achieving and demonstrating the compliance with standards. A Trust Case Template derived from a given standard constitutes a skeleton of justification (encompassing evidence and argumentation) of the compliance with the standard....

 • Verification of the compatibility of TOC, TOKC duct silencers with selected EN standards

  Publikacja

  The TOC and TOKC ventilation silencers tested during the a.m. procedures are compatible with selected standards to the extents and classes as stated above without further limitations.

 • Framework-The Journal of Cinema and Media

  Czasopisma

  ISSN: 0306-7661 , eISSN: 1559-7989

 • Logistics aspects in the group of health care accreditation standards associated with patient nutrition

  Publikacja

  - Logistyka - Rok 2014

  Medical services are currently one of the more popular branches of the service sector, both in Poland and worldwide. Along with direct impact on human health and life, they have influence on the necessity of constant search for forms of their improvement. Actions taken for improvement of health services quality are implemented with diversity, both as an obligatory action imposed in all medical services units, as well as, actions...

 • Open standards-based communication system for distributed intelligent surveillance solution

  The paper presents an open standards-based communication system being a part of a distributed surveillance solution. The paradigm of “intelligent” surveillance approach is introduced, and employed video processing is discussed briefly. Requirements analysis toward the design of communication subsystem architecture is presented. Special attention is paid to the multimedia streaming functionality of presented solution, which is based...

 • IT Business Standards as an Ontology Domain

  The aim of this paper is to report a selection of Semantic Web aspects pertaining to ontology development activities in the domain of the IT business standard (TOGAF 9) such as formulating competency questions, conceptualization of the domain, resolution of the source knowledge deficiency and applying common design patterns in the OWL formalization. Authors also try to determine target groups that may benefit from such ontology...

 • Affect-awareness framework for intelligent tutoring systems

  Publikacja

  - Rok 2013

  The paper proposes a framework for construction of Intelligent Tutoring Systems (ITS), that take into consideration student emotional states and make affective interventions. The paper provides definitions of `affect-aware systems' and `affective interventions' and describes the concept of the affect-awareness framework. The proposed framework separates emotion recognition from its definition, processing and making decisions on...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Standards in Genomic Sciences

  Czasopisma

  ISSN: 1944-3277

 • Multi-Stage Video Analysis Framework

  The chapter is organized as follows. Section 2 presents the general structure of the proposed framework and a method of data exchange between system elements. Section 3 is describing the low-level analysis modules for detection and tracking of moving objects. In Section 4 we present the object classification module. Sections 5 and 6 describe specialized modules for detection and recognition of faces and license plates, respectively....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • An integrated framework for security protocol analysis

  Publikacja

  - Rok 2008

  Assurance of security protocols needs particular attention. Flaws in a protocol can devastate security of the applications that rely on it. Analysis of the protocols is difficult and it is recommended that formal methods are employed to provide for higher levels of assurance. However, the formal methods can cover only a part of the scope of the problem. It is important that the formal models are valid representations of the protocol...

 • eFRADIR: An Enhanced FRAmework for DIsaster Resilience

  Publikacja
  • A. Pasic
  • R. Girao-Silva
  • F. Mogyorosi
  • B. Vass
  • T. Gomes
  • P. Babarczi
  • P. Revisnyei
  • J. Tapolcai
  • J. Rak

  - IEEE Access - Rok 2021

  This paper focuses on how to increase the availability of a backbone network with minimal cost. In particular, the new framework focuses on resilience against natural disasters and is an evolution of the FRADIR/FRADIR-II framework. It targets three different directions, namely: network planning, failure modeling, and survivable routing. The steady state network planning is tackled by upgrading a sub-network (a set of links termed...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Integrated Functional Safety and Cybersecurity Evaluation in a Framework for Business Continuity Management

  Publikacja

  This article outlines an integrated functional safety and cybersecurity evaluation approach within a framework for business continuity management (BCM) in energy companies, including those using Industry 4.0 business and technical solutions. In such companies, information and communication technology (ICT), and industrial automation and control system (IACS) play important roles. Using advanced technologies in modern manufacturing...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Transmission protocol simulation framework for the resource-constrained sensor network

  Publikacja

  - Rok 2014

  In this paper the simulation framework for simulation of the sensor network protocol is presented. The framework enables the simultaneous development of the sensor network software and the protocol for the wireless data transmission. The advantage of using the framework is the convergence of the simulation with the real software, because the same software is used in real sensor network nodes and in the simulation framework. The...

 • Digital Public Service Innovation: Framework Proposal

  Publikacja

  - Rok 2016

  This paper proposes the Digital Public Service Innovation Framework that extends the "standard" provision of digital public services according to the emerging, enhanced, transactional and connected stages underpinning the United Nations Global e-Government Survey, with seven example "innovations" in digital public service delivery -- transparent, participatory, anticipatory, personalized, co-created, context-aware and context-smart....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • A risk comparison framework for autonomous ships navigation

  Publikacja

  Maritime autonomous surface ships (MASS) may operate in three predefined operational modes (OM): manual, remote, or autonomous control. Determining the appropriate OM for MASS is important for operators and competent authorities that monitor and regulate maritime traffic in given areas. However, a science-based approach to this respect is currently unavailable. To assist the selection of the proper OM, this study presents a risk-based...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • A conceptual framework for digital tax administration - A systematic review

  Publikacja
  • E. Bassey
  • E. Mulligan
  • A. Ojo

  - GOVERNMENT INFORMATION QUARTERLY - Rok 2022

  Tax administrations worldwide have become highly digitised with a diverse and sophisticated array of e-services to enhance the taxpayer experience. Nevertheless, given the high rates of failure of e-government services, it is critical to understand the factors that are essential to the success of a digital tax system. Drawing on a systematic review of ninety-six publications across the digital taxation, taxation, and information...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Distributed Framework for Visual Event Detection in Parking Lot Area

  The paper presents the framework for automatic detection of various events occurring in a parking lot basing on multiple camera video analysis. The framework is massively distributed, both in the logical and physical sense. It consists of several entities called node stations that use XMPP protocol for internal communication and SRTP protocol with Jingle extension for video streaming. Recognized events include detecting parking...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Transmission Protocol Simulation Framework For The Resource-Constrained Wireless Sensor Network

  In this paper a prototype framework for simulation of wireless sensor network and its protocols are presented. The framework simulates operation of a sensor network with data transmission, which enables simultaneous development of the sensor network software, its hardware and the protocols for wireless data transmission. An advantage of using the framework is converging simulation with the real software. Instead of creating...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Usability Testing of Mobile Applications: A Methodological Framework

  Publikacja

  Less than five percent of all mobile applications have become successful throughout 2023. The success of a new mobile application depends on a variety of factors ranging from business understanding, customer value, and perceived quality of use. In this sense, the topic of usability testing of mobile applications is relevant from the point of view of user satisfaction and acceptance. However, the current knowledge seems to be fragmented,...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • A framework for automatic detection of abandoned luggage in airport terminal

  Publikacja

  A framework for automatic detection of events in a video stream transmitted from a monitoring system is presented. The framework is based on the widely used background subtraction and object tracking algorithms. The authors elaborated an algorithm for detection of left and removed objects based on mor-phological processing and edge detection. The event detection algorithm collects and analyzes data of all the moving objects in...

 • Towards a Framework for Context Awareness Based on Textual Process Data

  Publikacja

  - Rok 2023

  Context awareness is critical for the successful execution of processes. In the abundance of business process management (BPM) research, frameworks exclusively devoted to extracting context from textual process data are scarce. With the deluge of textual data and its increasing value for organizations, it be-comes essential to employ relevant text analytics techniques to increase the awareness of business process (BP) workers,...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym