SCF - a Framework Supporting Achieving and Assessing Conformity with Standards - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

SCF - a Framework Supporting Achieving and Assessing Conformity with Standards

Abstrakt

Standards Conformity Framework (SCF) presented in this paper encompasses methods and tools whichprovide support for application of standards and other normative documents. The approach taken focuses ondevelopment, assessment and maintenance of an electronic document which demonstrates conformity. Sucha document contains an argument structure developed in accordance with the Trust-IT methodology. Thepaper discusses details of the SCF approach, provides the definition of SCF application processes, presents adeveloped software tool, which supports the method, and reports on the experience collected in numerousprojects of application of the framework

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
COMPUTER STANDARDS & INTERFACES nr 33, strony 80 - 95,
ISSN: 0920-5489
Język:
angielski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Cyra Ł., Górski J.: SCF - a Framework Supporting Achieving and Assessing Conformity with Standards// COMPUTER STANDARDS & INTERFACES. -Vol. 33, nr. Iss. 1 (2011), s.80-95
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 60 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi