A new concept of measuring the friction forces for cartilage and polymers with viscoelastic properties - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

A new concept of measuring the friction forces for cartilage and polymers with viscoelastic properties

Abstrakt

Referat przedstawia nową koncepcję dotyczącą pomiaru niskich sił tarcia oraz właściwości materiałów lepkosprężystych. Zaprezentowano: ogólny zarys metody pomiaru, wskazania dotyczące projektowania i budowy urządzenia pomiarowego, model matematyczny oraz sposób identyfikacji parametrów modelu. Metoda ta jest szczególnie przydatna w przypadku analizy właściwości materiałowej polimerów oraz tkanki chrząstki stawowej człowieka, zarówno in vitro jak i podczas hodowania w bioreaktorach.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
TRIBOLOGIA nr 4, strony 37 - 49,
ISSN: 0208-7774
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Ghaemi M., Chizhik S.: A new concept of measuring the friction forces for cartilage and polymers with viscoelastic properties// TRIBOLOGIA. -Vol. 4., nr. nr 208 (2006), s.37-49
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi