A non local elasto-plastic model to simulate localisations of deformationin quasi-brittle materials. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

A non local elasto-plastic model to simulate localisations of deformationin quasi-brittle materials.

Abstrakt

Omówiono wyniki symulacji lokalizacji odkształceń stycznych w materiałach kruchych. Analizę przeprowadzono stosując metodę elementów skończonych i nielokalne prawo sprężysto-plastyczne. Obliczenia wykonano dla ściskania i rozciągania w płaskim stanie odkształceń.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Short papers CMM-2003. 1st CEACM Conference on Computational Mechanics. 15th International Conference on Computer Methods in Mechanics. strony 73 - 74
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Bobiński J., Tejchman-Konarzewski A.: A non local elasto-plastic model to simulate localisations of deformationin quasi-brittle materials. // Short papers CMM-2003. 1st CEACM Conference on Computational Mechanics. 15th International Conference on Computer Methods in Mechanics. / ed. T.Burczyński, P. Fedeliński, E. Majchrzak. Gliwice : Dept. Strength Mater. a. Computational. Mech. Siles Technol. Univ, 2003, s.73-74
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi