A study HIPERLAN-type noncooperative medium access control setting in a wireless LAN - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

A study HIPERLAN-type noncooperative medium access control setting in a wireless LAN

Abstrakt

Dla dostępu MAC przeanalizowano strategię określania długości transmisji w fazie eliminacji zakładając indywidualną optymalizację uzyskanego pasma komunikacyjnego. Zaproponowano różne warianty polityki wyłaniania zwycięzcy eliminacji, mające na celu wyrównanie szans stacji kooperacyjnych i niekooperacyjnych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
SYSTEMS SCIENCE nr 28, strony 71 - 84,
ISSN: 0137-1223
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Konorski J.: A study HIPERLAN-type noncooperative medium access control setting in a wireless LAN// SYSTEMS SCIENCE. -Vol. 28., nr. 1 (2002), s.71-84
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi