Acid-triggered release from sterically stabilized fusogenic liposomes via ahydrolytic DePEGylation strategy - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Acid-triggered release from sterically stabilized fusogenic liposomes via ahydrolytic DePEGylation strategy

Abstrakt

Opracowano nowe, labilne w stosunku do kwasów, pochodne diplasmenylo-cholinysprzężone z glikolem polietylenowym (PEG) i zbadano ich wpływ na lipozomy.Opisano szybkość hydrolizy oraz szybkość uwalniania oraz kinetykę tworzenialipozomów DOPE stabilizowanych BVEP stosunków molowych BCEP/DOPE wynoszących1:99, 3:97 oraz 5:95. Zbadano widma 31P NMR, także dla układów z jonami Mn2+dla różnych wartości pH.

Autorzy (7)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
LANGMUIR nr 19, strony 6408 - 6415,
ISSN: 0743-7463
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Boomer J., Inerowicz H., Zhang Z., Bergstrand N., Edwards K., Kim J., Thompson D.: Acid-triggered release from sterically stabilized fusogenic liposomes via ahydrolytic DePEGylation strategy// LANGMUIR. -Vol. 19., (2003), s.6408-6415
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 40 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi