Zastosowanie unieruchomionych ciekłych membran z cieczami jonowymi w procesach separacji CO2 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zastosowanie unieruchomionych ciekłych membran z cieczami jonowymi w procesach separacji CO2

Abstrakt

Przedmiotem pracy jest efektywność przenikania CO2 i CH4 przez ciekłe membrany z cieczami jonowymi osadzonymi na nośnika polimerowych. Jako fazę membranową zastosowano imidazoliowe ciecz jonowe będące kombinacją kationu o różnej długości podstawnika alkilowego oraz różnych anionów [Tf2N][, [TfO],[BF4] i [PF6]. Porównano szybkość permeacji obu gazów w układzie laboratoryjnym, gdzie powierzchnia membrany wynosiła 13cm2.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
CHEMIK nauka-technika-rynek strony 384 - 384,
ISSN: 0009-2886
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Joskowska M., Cichowska-Kopczyńska I., Dębski B., Aranowski R.: Zastosowanie unieruchomionych ciekłych membran z cieczami jonowymi w procesach separacji CO2// CHEMIK nauka-technika-rynek. -., nr. supl. 7 (2012), s.384-384
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 52 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi