Algorytmy analizy porównawczej dla potrzeb systemów wyszukiwania obrazów medycznych.**2002, 134 s. bibliogr. 198 poz. maszyn. Rozprawa doktorska /13.12.2002/ WETI PG. Promotor: prof. dr hab. inż. A. Nowakowski, prof. zw. PG. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Algorytmy analizy porównawczej dla potrzeb systemów wyszukiwania obrazów medycznych.**2002, 134 s. bibliogr. 198 poz. maszyn. Rozprawa doktorska /13.12.2002/ WETI PG. Promotor: prof. dr hab. inż. A. Nowakowski, prof. zw. PG.

Abstrakt

Podstawowym celem projektu było opracowanie, implementacja i weryfikacja e-fektywnych algorytmów analizy porównawczej dla potrzeb wyszukiwania i inter-pretacji danych wielomedialnych obrazów medycznych i ich sekwencji czaso-wych. W wyniku realizacji projektu opracowano: system gromadzenia i prezen-tacji danych zgodnie z normą DICOM, metodę dwuetapowej segmentacji obrazówstosując filtrację histogramu oraz łączenie serii RLC opisujących regiony,metodę ekstrakcji regionów poprzez zastosowanie analizy opisu RLC, zestaw o-blicznych efektywnie czasowo deskryptorów kształtu, regularności struktural-nych, topologii oraz rozkładu wartości w regionie, stanowiącego reprezenta-cję danego regionu graficznego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi