An analysis of the current situation for Polish ferry operators in a transitional environment. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

An analysis of the current situation for Polish ferry operators in a transitional environment.

Abstrakt

Artykuł rozpoczyna analiza sytuacji polskiej żeglugi promowej na tle procesów zachadzących w otoczeniu. W dalszej części została przedstawiona analiza SWOT, która wskazała główne problemy, którym muszą stawić czoła polscy armatorzy promowi. W pracy zaproponowano strategie marketingowe i dokano oceny ich roli w dalszym rozwoju badanych przedsiębiorstw promowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
RED. ZAGR. ANGIELSKI nr R. 11, strony 0 - 0,
ISSN:
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Kapsa E., Roe M.: An analysis of the current situation for Polish ferry operators in a transitional environment.// RED. ZAGR. ANGIELSKI. -Vol. R. 11., nr. no 34 (2006), s.0-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi