Marketing miedzynarodowy - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Marketing miedzynarodowy

Abstrakt

4.2. Cena - w podrozdziale przedstawiono podstawowe definicje, strategie cenowe, proces ustalania ceny i metody jej wyznaczania, określono ponadto taktyczną rolę ceny4.3. Dystrybucja - podrozdział obejmuje podstawowe pojęcia w zakresie dystrybucji, kryteria klasyfikacji oraz typy kanałów dystrybucji. W tej części pracy scharakteryzowano ponadto sprzedaż hurtową oraz detaliczną, rodzaje pośredników, formy i strategie dystrybucji, a także logistykę dystrybucji6.2. Marketing międzynarodowy - w tym rozdziale omówiono kolejno takie zagadnienia, jak międzynarodowe otoczenie firmy, elementy markeitngu mix na rynku międzynarodowym, strategie marketingowe oraz badania marketingowe rynków zagranicznych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Kapsa E.: Marketing miedzynarodowy// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 75 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi