An investigation on wetting of porous materials - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

An investigation on wetting of porous materials

Abstrakt

Pośrednie metody oceny zdolności zwilŜania drobnych cząstek lub materiałów porowatych wymagają wyboru cieczy odniesienia, dla której kąt zwilŜania jest równy zeru. W badaniach własnych zastosowanometodę wzniesienia kapilarnego oraz metodę flotacji filmowej dla układów mikrokulki szklane-woda i mikrokulki szklane-dekan. Uzyskane dane dla cieczy odniesienia i dla cieczy badanej wprowadzano dozmodyfikowanego równania Washburn'a i wyznaczano wartość kąta zwilżania.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Physicochemical Problems of Mineral Processing nr 42, strony 251 - 262,
ISSN: 1643-1049
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Hołownia - Kędzia D., Tomaszewska I., Hupka J.: An investigation on wetting of porous materials// Physicochemical Problems of Mineral Processing. -Vol. 42., (2008), s.251-262
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 24 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi