Analiza odpadów z aglomeracji trójmiejskiej pod kątem termicznego wykorzystania frakcji energetycznej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza odpadów z aglomeracji trójmiejskiej pod kątem termicznego wykorzystania frakcji energetycznej

Abstrakt

Przedstawiono wyniki badań odpadów komunalnych pod katem ich właściwości technologicznych mając na uwadze wyodrębnianie frakcji energetycznych dla projektowanego zakładu termicznej utylizacji w województwie pomorskim. Zakład ten ma przetwarzać frakcje energetyczną ze wszystkich jednostek mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w regionie. Poszczególne oznaczenia wykonane zostały zgodnie z Polską Normą, normami branżowymi oraz wytycznymi Ministra Środowiska. Omówiono skład morfologiczny, właściwości paliwowe oraz zawartość metali ciężkich w poszczególnych frakcji odpadów. Wskazano zagrożenia korozyjne w kotłach parowych mogące wynikać ze składu odpadów.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria i Aparatura Chemiczna strony 66 - 67,
ISSN: 0368-0827
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Łuczak J., Nischk M., Klein M., Hupka J.: Analiza odpadów z aglomeracji trójmiejskiej pod kątem termicznego wykorzystania frakcji energetycznej// Inżynieria i Aparatura Chemiczna. -., nr. nr 5 (2011), s.66-67
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 40 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi