Analiza podatności na rozkład biologiczny odcieków składowiskowych oczyszczanych w wielostopniowym systemie hydrofitowym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza podatności na rozkład biologiczny odcieków składowiskowych oczyszczanych w wielostopniowym systemie hydrofitowym

Abstrakt

W skład materii organicznej ścieków, i odcieków ze składowisk odpadów wchodzą z różnorodne związki organiczne, które charakteryzują się różną podatnością na rozkład biologiczny. Charakterystykę ilościową umożliwia oznaczanie tzw. frakcji ChZT. Rozróżnia się 4 frakcje: frakcję rozpuszczoną rozkładalną na drodze biologicznej (SS), frakcję zawiesinową rozkładalną na drodze biologicznej (XS), frakcję rozpuszczoną nierozkładalną biologicznie (Si) oraz frakcję zawiesinową niepodatną na rozkład biologiczny (Xi). Znajomość stężeń poszczególnych frakcji pozwala na ocenę podatności ścieków (odcieków) na rozkład biologiczny, co umożliwia dobór odpowiedniej metody oczyszczania. W artykule przedstawiono stężenia frakcji ChZT w odciekach składowiskowych oczyszczanych w wielostopniowym systemie hydrofitowym (2 kolejne złoża pionowe: VSSF-1 i VSSF-2 oraz złoże poziome HSSF). Omówiono zmiany stężeń i udziałów procentowych poszczególnych frakcji ChZT w odciekach po kolejnych złożach (Rys.1). Pomiary stężeń frakcji ChZT prowadzono w 2 kolejnych okresach badawczych: w okresie II na złoża podawano nierozcieńczone odcieki składowiskowe, natomiast w okresie III odcieki zawierały domieszkę ścieków bytowych. Stwierdzono wpływ jakości substancji organicznej (zawartości frakcji inertnych oraz podatnych na rozkład biologiczny oraz ilorazu BZT5/ChZT) na efektywność usuwania ChZT Usuwanie ChZT przebiegało z wyższą skutecznością w okresie, kiedy odcieki zawierały dodatek ścieków bytowych. Potwierdza to, że dodatek labilnej materii organicznej korzystnie wpływa na efektywność oczyszczania odcieków w procesach biologicznych. Odcieki odpływające z oczyszczalni hydrofitowej zawierały niemal wyłącznie substancje organiczną w formie niepodatnej na rozkład biologiczny. Analiza jakościowa substancji organicznej wykazała dominujący udział frakcji Si. Usunięcie zanieczyszczeń refrakcyjnych z odcieków wymaga bardziej zaawansowanych procesów oczyszczania, np. zastosowania technik membranowych lub sorpcji.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria i Ochrona Środowiska nr 17, strony 703 - 712,
ISSN: 1505-3695
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Wojciechowska E.: Analiza podatności na rozkład biologiczny odcieków składowiskowych oczyszczanych w wielostopniowym systemie hydrofitowym// Inżynieria i Ochrona Środowiska. -Vol. 17., nr. 4 (2014), s.703-712
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 59 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi