Analiza rocznych zmian w ruchu ciężkim na podstawie danych ze stacji ważenia pojazdów (WIM) w Polsce - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza rocznych zmian w ruchu ciężkim na podstawie danych ze stacji ważenia pojazdów (WIM) w Polsce

Abstrakt

W niniejszym artykule przedstawiono wyniki analiz rozkładu ruchu ciężkiego w kolejnych miesiącach roku na dziewięciu wybranych polskich drogach krajowych i jednej autostradzie. Pomiary przeprowadzono w przedziale lat od 2010 r. do 2013 r. na stacjach ważenia pojazdów w ruchu WIM (ang. „weighing in motion”). Ważenie pojazdów w ruchu umożliwia prowadzenie ciągłego pomiaru ruchu i obciążeń osi pojazdów. Określenie rocznego rozkładu ruchu ciężkiego może znaleźć wiele praktycznych zastosowań np. do: projektowania konstrukcji nawierzchni nowych i remontowanych, różnego rodzaju analiz ruchu oraz zarządzania transportem drogowym.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Drogownictwo strony 361 - 366,
ISSN: 0012-6357
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Ryś D., Judycki J., Jaskuła P.: Analiza rocznych zmian w ruchu ciężkim na podstawie danych ze stacji ważenia pojazdów (WIM) w Polsce// Drogownictwo. -., nr. 11 (2014), s.361-366
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi