Analiza obciążenia osi pojazdów ciężkich na podstawie danych z ważenia pojazdów w ruchu (WIM) - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza obciążenia osi pojazdów ciężkich na podstawie danych z ważenia pojazdów w ruchu (WIM)

Abstrakt

W artykule przedstawiono rozkłady obciążenia poszczególnych rodzajów osi pojazdów. Podstawą analizy były dane z ważenia 12 mln pojazdów ciężkich w okresie od roku do 3 lat na 10 stacjach ważenia pojazdów w ruchu, z ang. weigh in motion (WIM), w Polsce. Celem artykułu, oprócz przedstawienia rozkładów, jest ocena wpływu dopuszczalnego obciążenia osi na rzeczywiste obciążenia osi pojazdów ciężkich. Przedstawiono opis matematyczny funkcji rozkładu obciążenia osi jako rozkładu złożonego z dwóch rozkładów normalnych. Opisano procedurę i wyniki obliczeń parametrów funkcji rozkładów. Określono rozkłady średnie z rozróżnieniem dopuszczalnego obciążenia osi 115 kN i 100 kN. Stwierdzono, że rzeczywiste obciążenia osi są wyższe na drogach na których dopuszczalne obciążenie wynosi 115 kN.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Drogownictwo nr LXX, strony 328 - 335,
ISSN: 0012-6357
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Ryś D., Judycki J., Jaskuła P.: Analiza obciążenia osi pojazdów ciężkich na podstawie danych z ważenia pojazdów w ruchu (WIM)// Drogownictwo. -Vol. LXX., nr. 10 (2015), s.328-335
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi