Podstawy określania współczynników równoważności obciążenia osi do projektowania nawierzchni drogowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Podstawy określania współczynników równoważności obciążenia osi do projektowania nawierzchni drogowych

Abstrakt

Praca przedstawia rys historyczny rozwoju charakterystyki obciążenia dróg przez ruch. Omówiono wpływ przyjęcia wielkości obciążenia standardowego osi równoważnej na wyniki analizy ruchu. Przedstawiono metodę doświadczalną AASHTO i współczynniki obliczone według tej metody w przypadku polskich warunków. Podano wzory do obliczeń współczynników dla osi podwójnych i potrójnych. Przedstawiono metodę francuską i jej porównanie z metodą AASHTO. Podano analizę wpływu przyjęcia wykładnika ''n'' od n=4 do n=12 na określenie ruchu równoważnego, przy różnym stopniu przeciążenia osi pojazdów. Zaproponowano podstawy teoretyczne określania współczynników równoważności osi według metod mechanistycznych. Podano przykłady wyznaczania współczynników ze wzorów zmęczeniowych. Pracę zakończono praktycznymi wnioskami.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Roads and Bridges - Drogi i Mosty strony 55 - 93,
ISSN: 1643-1618
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Judycki J.: Podstawy określania współczynników równoważności obciążenia osi do projektowania nawierzchni drogowych// Drogi i Mosty. -., nr. nr 2 (2006), s.55-93
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 26 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi