Analiza warunków pracy silnika spalinowego lokomotywy na biegu jałowym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza warunków pracy silnika spalinowego lokomotywy na biegu jałowym

Abstrakt

W trakcie eksploatacji lokomotyw z silnikami spalinowymi obserwowany jest znaczny udział pracy silnika spalinowego w stanie biegu jałowego. Dlatego też średnia wartość strumienia paliwa zużywanego przez silnik spalinowy lokomotywy w tym stanie będzie miała istotny wpływ na efektywność energetyczną układu napędowego. Wyznaczaniu wartości tego parametru musi towarzyszyć jednoznaczna klasyfikacja warunków pracy układu napędowego lokomotywy. W artykule przedstawiono propozycję klasyfikacji warunków pracy układu napędowego lokomotywy z silnikiem spalinowym umożliwiającą wyróżnienie stanu biegu jałowego. Przedstawiono metodę wyznaczania średniej wartości strumienia paliwa zużywanego w stanie biegu jałowego, przy wykorzystaniu najczęściej stosowanych systemów pomiarowych w lokomotywach z przekładniami elektrycznymi.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Combustion Engines / Silniki Spalinowe strony 275 - 282,
ISSN: 0138-0346
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Kortas P., Kropiwnicki J.: Analiza warunków pracy silnika spalinowego lokomotywy na biegu jałowym// Combustion Engines / Silniki Spalinowe. -., nr. 3 (2013), s.275-282
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi