Analiza zachowań tłumu w multimedialnym systemie bezpieczeństwa - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza zachowań tłumu w multimedialnym systemie bezpieczeństwa

Abstrakt

W niniejszym referacie zawarto opis metody detekcji zachowań tłumu na podstawie analizy obrazu. Koncepcja docelowego wykorzystania to wspomaganie pracy operatorów w systemach monitoringu, w szczególności podczas imprez masowych, np. na stadionach wyposażonych w wiele kamer. Celem opracowanej metody jest wykrywanie normalnych oraz potencjalnie niebezpiecznych zachowań tłumu, takich jak: panika, kierunkowy ruch masy ludzi, czy gromadzenie się. Schemat blokowy metody przedstawiony jest na rysunku 1. Można zauważyć dwie główne ścieżki przetwarzania. Pierwszą jest przekazanie parametrów pozyskanych w czasie analizy obrazów do modelu zachowań tłumu wykorzystującego metodę sił społecznych, a następnie jego symulacji i predykcji. Drugą ścieżką jest klasyfikacja zachowań tłumu i decyzja o wszczęciu alarmu w sytuacji nietypowej. Opisywana metoda bazuje na analizie ruchu punktów szczególnych w obrazie określonych za pomocą algorytmu Sparse Optical Flow. Proponowana metoda służy do uzyskania z obrazu informacji o dynamice tłumu. Klasyfikacji zachowań tłumu jest realizowana za pomocą sztucznej sieci neuronowej. W opracowywaniu przedstawionej metody wykorzystano zbiór wysokiej jakości nagrań zachowań tłumu wykonanych przez autorów na terenie Politechniki Gdańskiej. W procesie treningu algorytmów decyzyjnych wyodrębniono zbiory treningowe i weryfikacyjne.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
VI Sympozjum: Techniki Przetwarzania Obrazu, Serock, Polska, 18-20 listopada 2010
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Kotus J., Kopaczewski K., Szczodrak M., Czyżewski A.: Analiza zachowań tłumu w multimedialnym systemie bezpieczeństwa// VI Sympozjum: Techniki Przetwarzania Obrazu, Serock, Polska, 18-20 listopada 2010/ : , 2010,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi