Antycypacja kryzysu w elementach wejścia do systemu operacyjnego przedsiebiorstw - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Antycypacja kryzysu w elementach wejścia do systemu operacyjnego przedsiebiorstw

Abstrakt

W niniejszym opracowaniu zaprezentowno kluczowe aspekty antycypacji kryzysu w obszarze zarządzania operacyjnego. autorzy scharakeryzowali zarządzanie antykryzysowe wraz z jego głównymi fazami w odniesieniu do kilku modeli zarządzania antykryzysowego. Jedna z tych faz jest faza antycypacji, która jest niezwykle istotna z punktu widzenia obszaru zarządzania operacyjnego zarówno w sektorze produkcyjnym jak i usługowym. W niniejszej publikacji zaprezentowano równiez badania empiryczne związane z antycypacja kryzysu w odniesieniu do elementów składowych obszaru wejścia do systemu operacyjnego

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
MARKETING I RYNEK strony 206 - 214,
ISSN: 1231-7853
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Zieliński G., Starosta A.: Antycypacja kryzysu w elementach wejścia do systemu operacyjnego przedsiebiorstw// MARKETING I RYNEK. -., nr. 5 (2015), s.206-214
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 28 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi