Application of non-stationary techniques in the analysis of electrochemical noise. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Application of non-stationary techniques in the analysis of electrochemical noise.

Abstrakt

Klasyczne podejście do analizy szumu elektrochemicznego oparte jest na wstępnym założeniu jego stacjonarności. Pomimo użyteczności, tego typu analiza często prowadzi do mylących wniosków, wynikających z niestacjonarności rejestrów szumowych. W pracy przedstawione zostały możliwości krótkoczasowej transformacji Fouriera, umożliwiającej uzyskanie zależnych od czasu widm mocy sygnału. Osiągane jest to dzięki wykorzystywaniu ruchomego, czasowego okna o określonym kształcie. Dodatkowo autorzy dyskutują wprowadzenie nowych wielkości określanych jako zależna od czasu widmowa odpowiedź szumowa oraz zależna od czasu rezystancja szumowa.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Język:
angielski
Rok wydania:
2004
Opis bibliograficzny:
Darowicki K., Zieliński A.: Application of non-stationary techniques in the analysis of electrochemical noise.// . -., (2004), s.0-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi