Assessment of fatigue damage of organic coatings subjected to cyclic mechanical stress - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Assessment of fatigue damage of organic coatings subjected to cyclic mechanical stress

Abstrakt

Technika szumu elektrochemicznego od ponad 20 lat stanowi przedmiot intensywnych badań mających na celu jej praktyczne zastosowanie w monitorowaniu korozji. U podstaw omawianej metody leży odpowiednia analiza rejestrowanych symultanicznie przebiegów prądowych i potencjałowych. W zależności od użytej techniki obróbki danych uzyskane mogą być informacje dotyczące ilościowych (szybkość) i jakościowych (rodzaj zaatakowania) cech procesu korozyjnego. W pracy przedstawione zostały przykładowe zastosowania techniki szumu elektrochemicznego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Darowicki K., Szociński M.: Assessment of fatigue damage of organic coatings subjected to cyclic mechanical stress// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi