Automation of ship and control - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Automation of ship and control

Abstrakt

SummaryThe article presents the problem of automation of ship and control. This paper will discuss the basic tasks of the track ship control, collision avoidance and automatic dynamic positioning. The following subjects will be presented: the general structure of the ship's control, methods and control algorithms for the above mentioned tasks..StreszczenieArtykuł przedstawia zagadnienia automatyzacji i sterowania statkiem. W pracy zostaną omówione podstawowe zadania sterowania po trajektorii, unikania kolizji oraz automatycznego dynamicznego pozycjonowania. Zostaną przedstawione: ogólna struktura sterowania statkiem, metody oraz algorytmy sterowania dla w/w zadań

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie nr nr30(102), strony 132 - 137,
ISSN: 1733-8670
Język:
angielski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Śmierzchalski R.: Automation of ship and control// Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie. -Vol. nr30(102)., (2012), s.132-137
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 47 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi