Automatyzacja i sterowania statkiem - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Automatyzacja i sterowania statkiem

Abstrakt

Książka o charakterze monograficzno-przeglądowym poświęcona jest automatyzacji, metodom oraz systemom sterowania statkiem. Przedstawiono w niej dwa główne nurty sterowania statkiem. Pierwszy dotyczy sterownia automatycznego, gdzie operator pełni funkcję nadzorczą. W tym wypadku rozpatrywane są systemy sterowania po trasie rejsu i trajektorii oraz dynamicznego pozycjonowania. Drugi z kolei, odnosi się do systemów wspomagania decyzji operatora i obejmuje zagadnienia wspomagania planowania optymalnej trasy rejsu oraz podejmowania decyzji nawigatora w sytuacji kolizyjnej. Systemy wspomagania decyzji nawigatora pozwalają wskazać optymalną trasę rejsu, na podstawie informacji z urządzeń nawigacyjnych, raportów pogodowych, a w wypadku sytuacji kolizyjnej, określić sterowanie, które zapewni uniknięcie kolizji. Statek, w układach sterowania automatycznego, rozważano jako obiekt wielowymiarowy o własnościach statycznych i dynamicznych, poruszający się w środowisku morskim. Do projektowania układów sterownia zastosowano określone uproszczone modele w zależności od celów sterowania. Podział celów uzależniono od prędkości z jaką porusza się statek. Sterowanie przy większych prędkościach obejmuje kierowanie statkiem po trajektorii, a przy małych prędkościach dotyczy dynamicznego pozycjonowania. W części końcowej zaprezentowano wyniki zastosowania algorytmów ewolucyjnych do unikania kolizji. Książka adresowana jest do specjalistów zajmujących się okrętowymi systemami sterowania i ich projektowaniem, studentów kierunków Automatyka i Robotyka politechnik, akademii morskich, kierunków pokrewnych oraz pracowników naukowych. Może być również pomocna w wypadku projektowania nawodnych pojazdów autonomicznych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Śmierzchalski R.: Automatyzacja i sterowania statkiem. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2013.196 s. ISBN 978-83-7348-487-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 145 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi