Wybrane metody sterowania statkiem - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wybrane metody sterowania statkiem

Abstrakt

W rozdziale przedstawiono dwa główne nurty badań w zakresie sterowania stat-kiem na morzu: dynamiczne pozycjonowanie (DP) statku i wspomaganie decyzji w sytuacji kolizyjnej na morzu. Dla systemu DP określono strukturę sterowania i podstawowe wymagania. Omówiono wybrane problemy sterowania automatycz-nego statkiem dynamicznie pozycjonowanym. Dokonano przeglądu zaawanso-wanych metod sterowania statkiem DP z uwzględnieniem zadań poszczególnych podsystemów. W zakresie wspomagania decyzji omówiono zagadnienie unikania kolizji na morzu. Problem ten zdefiniowano jako zadanie optymalizacji dyna-micznej wielokryterialnej, w którym z pośród rozwiązań dopuszczalnych poszu-kuje się rozwiązań efektywnych względem określonych kryteriów. Do rozwią-zywania tego zadania jako jedną z metod zastosowano ewolucyjną metodę pla-nowania ścieżek przejść.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2020
Opis bibliograficzny:
Śmierzchalski R., Witkowska A.: Wybrane metody sterowania statkiem// / : , 2020, s.553-574
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi