Badania bioaktywności modyfikowanego cementu kostnego – przegląd literaturowy - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badania bioaktywności modyfikowanego cementu kostnego – przegląd literaturowy

Abstrakt

Celem pracy jest przybliżenie aspektów związanych z modyfikowaniem cementu kostnego w celu nadania mu właściwości bioaktywnych. Przedstawiono obecnie stosowane bioaktywne modyfikacje, które mają charakter profilaktyczny (zapobiegają infekcjom), terapeutyczny (zwalczają bakterie) oraz pobudzający osteointegrację. Ukazano metody oceny modyfikacji bioaktywnych i zreferowano ich procedury, m.in. badania mikroskopowe, starzenie w roztworze Ringera, określanie dawki uwalnianej modyfikacji, pomiar strefy zahamowania wzrostu bakteryjnego, badania cytotoksyczności, przylegania i proliferacji komórek żywych, badanie pirogenności, test hemolityczny oraz badania kliniczne.

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 149 razy

Licencja

Copyright (2017 Inżynier Medyczny)

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
INŻYNIER I FIZYK MEDYCZNY strony 261 - 269,
ISSN: 2300-1410
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Wekwejt M., Świeczko-Żurek B.: Badania bioaktywności modyfikowanego cementu kostnego – przegląd literaturowy// INŻYNIER I FIZYK MEDYCZNY. -., nr. 4 (2017), s.261-269
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 127 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi