Badania bioaktywności modyfikowanego cementu kostnego – przegląd literaturowy - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badania bioaktywności modyfikowanego cementu kostnego – przegląd literaturowy

Abstrakt

Celem pracy jest przybliżenie aspektów związanych z modyfikowaniem cementu kostnego w celu nadania mu właściwości bioaktywnych. Przedstawiono obecnie stosowane bioaktywne modyfikacje, które mają charakter profilaktyczny (zapobiegają infekcjom), terapeutyczny (zwalczają bakterie) oraz pobudzający osteointegrację. Ukazano metody oceny modyfikacji bioaktywnych i zreferowano ich procedury, m.in. badania mikroskopowe, starzenie w roztworze Ringera, określanie dawki uwalnianej modyfikacji, pomiar strefy zahamowania wzrostu bakteryjnego, badania cytotoksyczności, przylegania i proliferacji komórek żywych, badanie pirogenności, test hemolityczny oraz badania kliniczne.

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 448 razy
Wersja publikacji
Accepted albo Published Version
Licencja
Copyright (2017 Inżynier Medyczny)

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
INŻYNIER I FIZYK MEDYCZNY strony 261 - 269,
ISSN: 2300-1410
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Wekwejt M., Świeczko-Żurek B.: Badania bioaktywności modyfikowanego cementu kostnego – przegląd literaturowy// INŻYNIER I FIZYK MEDYCZNY. -., nr. 4 (2017), s.261-269
Bibliografia: test
 1. H. Tan, S. Guo, S. Yang, X. Xu, T. Tang: Physical characterization and osteogenic activity of the quaternized chitosan-loaded PMMA bone cement, Acta Biomater., 8(6), 2012, 2166-2174. otwiera się w nowej karcie
 2. S.C. Shen, W.K. Ng, Y.-C. Dong, J. Ng, R.B.H. Tan: Nanostructu- red material formulated acrylic bone cements with enhanced drug release, Mater. Sci. Eng. C, 58, 2016, 233-241. otwiera się w nowej karcie
 3. M. Miola, A. Bistolfi, M.C. Valsania, C. Bianco, G. Fucale, E. Ver- né: Antibiotic-loaded acrylic bone cements: An in vitro study on the release mechanism and its efficacy, Mater. Sci. Eng. C, 33(5), 2013, 3025-3032. otwiera się w nowej karcie
 4. E. Paz, P. Sanz-Ruiz, J. Abenojar, J. Vaquero-Martín, F. Forriol, J.C. Del Real: Evaluation of Elution and Mechanical Properties of High-Dose Antibiotic-Loaded Bone Cement: Comparative 'In Vitro' Study of the Influence of Vancomycin and Cefazolin, J. Arthropla- sty, 30(8), 1423-1429. otwiera się w nowej karcie
 5. S.C. Shen, W.K. Ng, Y.-C. Dong, J. Ng, R.B.H. Tan: Nanostructu- red material formulated acrylic bone cements with enhanced drug release, Mater. Sci. Eng. C, 58, 2016, 233-241. otwiera się w nowej karcie
 6. J. Slane, J. Vivanco, W. Rose, H.-L. Ploeg, M. Squire: Mechanical, material, and antimicrobial properties of acrylic bone cement im- pregnated with silver nanoparticles, Mater. Sci. Eng. C, 48, 2015, 188-196. otwiera się w nowej karcie
 7. M. Miola, M. Bruno, G. Maina, G. Fucale, G. Lucchetta, E. Ver- nè: Antibiotic-free composite bone cements with antibacterial and bioactive properties. A preliminary study, Mater. Sci. Eng. C, 43, 2014, 65-75. otwiera się w nowej karcie
 8. R. Ormsby, T. McNally, P. O'Hare, G. Burke, C. Mitchell, N. Dun- ne: Fatigue and biocompatibility properties of a poly(methyl me- thacrylate) bone cement with multi-walled carbon nanotubes, Acta Biomater., 8, 2012, 1201-1212. otwiera się w nowej karcie
 9. T. Kokubo, H. Takadama: How useful is SBF in predicting in vivo bone bioactivity?, Biomaterials, 27(15), 2006, 2907-2915. otwiera się w nowej karcie
 10. C. Arcelloni, B. Comuzzi, R. Vaiani, R. Paroni: Quantification of gentamicin in Mueller-Hinton agar by high-performance liquid chromatography, J. Chromatogr. B Biomed. Sci. Appl., 753(1), 2001, 151-156. otwiera się w nowej karcie
 11. H. Li, J. Gu, L.A. Shah, M. Siddiq, J. Hu, X. Cai, D. Yang: Bone cement based on vancomycin loaded mesoporous silica nanoparticle and cal- cium sulfate composites, Mater. Sci. Eng. C, 49, 2015, 210-216. otwiera się w nowej karcie
 12. Approved standard M2-A9, 2006. otwiera się w nowej karcie
 13. Approved standard M7-A6, 2006. otwiera się w nowej karcie
 14. N. Jeong, J. Park, K. Yoo, W. Kim, D.-H. Kim, S.-Y. Yoon: Prepa- ration, characterization, and in-vitro performance of novel injec- table silanized-hydroxypropyl methylcellulose/phase-transformed calcium phosphate composite bone cements, Curr. Appl. Phys., 16(11), 2016, 1523-1532. otwiera się w nowej karcie
 15. S.Y. Kim, S.H. Jeon: Setting properties, mechanical strength and in vivo evaluation of calcium phosphate-based bone cements, J. Ind. otwiera się w nowej karcie
 16. Eng. Chem., 18(1), 2012, 128-136.
 17. D.J.F. Moojen, H.C. Vogely, A. Fleer, A.J. Verbout, R.M. Caste- lein, W.J.A. Dhert: No efficacy of silver bone cement in the preven- otwiera się w nowej karcie
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 226 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi