Badania energii oporu pękania interlaminarnego GIIC kompozytów polimerowych zbrojonych włóknem szklanym i aramidowym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badania energii oporu pękania interlaminarnego GIIC kompozytów polimerowych zbrojonych włóknem szklanym i aramidowym

Abstrakt

Zbadano energię pękania interlaminarnego GIIc epoksydowych kompozytów warstwowych zbrojonych tkaniną aramidowo-szklaną i szklaną w próbie trzypunktowego zginania próbek ENF ze sztucznie zalaminowaną szczeliną. Z uzyskanych wy-ników wynika, iż laminaty zbrojone tkaniną aramidowo-szklaną wykazują znaczną krytyczną energię pękania interlaminarnego przy II typie obciążeń, większą niż laminaty zbrojone włóknem szklanym. Ponieważ GIIc jest wskaźnikiem skłonności kompozytu do rozprzestrzeniania się zniszczeń wewnętrznych (delaminacji) w trakcie obciążeń udarowych, jej znajomość umożliwia przybliżone przewidywanie odporności udarowej badanych laminatów.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Materiały i Technologie : roczniki naukowe Pomorskiego Oddziału PTM strony 61 - 65,
ISSN: 1731-223X
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Imielińska K.: Badania energii oporu pękania interlaminarnego GIIC kompozytów polimerowych zbrojonych włóknem szklanym i aramidowym// Materiały i Technologie : roczniki naukowe Pomorskiego Oddziału PTM. -., nr. 1(1) (2003), s.61-65
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 47 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi