Badania i analiza zjawiska propagacji wielodrogowej dla potrzeb lokalizacyjnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badania i analiza zjawiska propagacji wielodrogowej dla potrzeb lokalizacyjnych

Abstrakt

Niniejszy artykuł zawiera analizę - przeprowadzoną na podstawie badań pomiarowych - przydatności zjawiska wielodrogowości dla celów poprawy estymacji odległości pomiędzy stacją ruchomą a stacją bazową, co wpływa na jakość świadczenia usług lokalizacyjnych przez operatorów komórkowych. Opisana została analiza statystyczna wyników zgromadzonego podczas badań materiału pomiarowego. Zaprezentowane zostały wyniki tej analizy zestawione z istniejącymi teoretycznymi i empirycznymi modelami propagacyjnymi. Przedstawione zostały wyniki analizy możliwości wykorzystania zjawiska propagacji wielodrogowej dla celów lokalizacyjnych w środowisku zurbanizowanym.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne strony 239 - 244,
ISSN: 1732-1166
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Ambroziak S., Katulski R., Sadowski J., Stefański J.: Badania i analiza zjawiska propagacji wielodrogowej dla potrzeb lokalizacyjnych// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -., nr. T. 19 (2010), s.239-244
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi