Badania mostu III Tysiąclecia im. Jana Pawła II w Gdańsku w trakcie trzyletniej eksploatacji. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badania mostu III Tysiąclecia im. Jana Pawła II w Gdańsku w trakcie trzyletniej eksploatacji.

Abstrakt

Prowadzenie badań dużych obiektów mostowych podczas ich wznoszenia jest już regułą w Polsce, natomiast ich stała obserwacja podczas eksploatacji to jeszcze rzadkość. Oddany do eksploatacji 9 listopada 2001 r. most III Tysiąclecia im. Jana Pawła II przez Martwą Wisłę w Gdańsku został poddany stałej obserwacji od 2002 r. Zadanie to powierzono zespołowi Katedry Mostów Politechniki Gdańskiej, który opracował pierwszy tego typu w Polsce system rejestracji efektów dynamicznych warunków je wywołujących. Celem obserwacji jest potwierdzenie poprawności rozwiązań konstrukcyjnych oraz wyciągnięcie wniosków dotyczących projektowania i eksploatowania tego typu mostów. W artykule przedstawiono charakterystykę techniczną zainstalowanego systemu pomiarowego oraz metodologię prowadzonych badań. Pokazano reprezentatywne wyniki pomiarów oraz sformułowano wnioski z blisko 3-letniego monitoringu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Malinowski M., Rutkowski R.: Badania mostu III Tysiąclecia im. Jana Pawła II w Gdańsku w trakcie trzyletniej eksploatacji. // . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi