Badania struktury chemicznej (metodami FTIR i NMR) oraz własności termicznych (metodą DSC) materiałów i ustalenie rodzaju tworzywa sztucznego - Numer umowy: 032257

Abstrakt

Przeprowadzono badania struktury chemicznej (metodami 1H NMR oraz FTIR) oraz własności termicznych (metodą DSC) materiałów pobranych z dostarczonych obiektów i ustalono typ tworzywa sztucznego z jakiego zostały wykonane dostarczone obiekty.

Informacje szczegółowe

Kategoria: Ekspertyzy
Typ: ekspertyza
Język: polski
Rok wydania: 2017
wyświetlono 20 razy
Meta Tagi