Badania symulacyjne drgań szczotki z wykorzystaniem matematycznego modelu 2D komutatorowego zestyku ślizgowego maszyny elektrycznej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badania symulacyjne drgań szczotki z wykorzystaniem matematycznego modelu 2D komutatorowego zestyku ślizgowego maszyny elektrycznej

Abstrakt

W referacie przedstawiono model matematyczny komutatorowego zestyku ślizgowego i jego zastosowanie do badań symulacyjnych drgań szczotki. Jest to mechaniczny model obwodowy z uwzględnieniem rozkładu elementów skupionych szczotki w przestrzeni 2D. W szczotce wyróżniono liniowe elementy zachowawcze oraz elementy dyssypatywne. Przestrzeń międzystykowa jest zamodelowana układem nieliniowych elementów sprężystych i dyssypatywnych. Pomiędzy szczotką a oprawką zamodelowano również oddziaływania lepko-sprężyste z uwzględnieniem luzu. Funkcje stanu elementów sprężystych na styku szczotka komutator oraz szczotka oprawka przyjęto w postaci nieliniowych zależności, co wynika ze złożoności zjawisk pomiędzy tymi ośrodkami. Wyznaczono w postaci analitycznej funkcję Lagrange'a i funkcję dyssypacji Rayleigh'a. Wprowadzono równania więzów i wyprowadzono układ równań różniczkowych z równania Lagrange'a. Dokonano symulacji dynamiki drgań szczotki. Założono, że źródłem sił wymuszających drgania szczotki w kierunku promieniowym oraz stycznym jest falistość poprzeczna wirującego komutatora. Analiza naprężeń pomiędzy węzłami szczotki i komutatora pozwala na określenie rezystancji przejścia pomiędzy węzłami, co umożliwia dokładniejsze modelowanie procesu komutacji prądu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
SME 2006 : XLII International Symposium on Electrical Machines, Cracow, Poland, July 2-6, 2006 : conference proceedings strony 87 - 90
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Wilk A., Mosoń I., Dobrowolski P., Michna M.: Badania symulacyjne drgań szczotki z wykorzystaniem matematycznego modelu 2D komutatorowego zestyku ślizgowego maszyny elektrycznej// SME 2006 : XLII International Symposium on Electrical Machines, Cracow, Poland, July 2-6, 2006 : conference proceedings/ ed. ed. Witold Rams The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Poland Section ; AGH University of Science and Technology. Department of Electrical Machines ; Cracow University of Technology. Institute of Electromechanical Energy Conversion. Kraków: Faculty of Electrical Engineering, Automatics Computer Science and Electronics Press, 2006, s.87-90
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi