Badania tribologicznych właściwości nanokompozytowych warstw Ni-P/Si3N4 osadzanych metodą redukcji chemicznej na stopie aluminium AW-7075 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badania tribologicznych właściwości nanokompozytowych warstw Ni-P/Si3N4 osadzanych metodą redukcji chemicznej na stopie aluminium AW-7075

Abstrakt

Przedstawiono wyniki tribologicznych badań warstw nanokompozytowych Ni-P/Si3N4 i niklowych Ni-P osadzonych na stopie aluminium AW-7075 metodą redukcji chemicznej, a także stopu AW-7075 bez powłoki. Warstwy nanokompozytowe wytworzono, stosując azotek krzemu Si3N4 w postaci polidyspersyjnego proszku o wielkości cząstek 20–25 nm. Analizowano wpływ zawartości w materiale warstwy fazy dyspersyjnej na twardość i zużycie ścierne, którą określono metodą ball-on-disc. Topografię powierzchni zbadano metodą stykową za pomocą profilometru. Wprowadzenie cząstek Si3N4 do warstwy Ni-P spowodowało zwiększenie twardości oraz odporności na zużycie ścierne części ze stopu aluminium AW-7075 z osadzoną powłoką nanokompozytową. Warstwy Ni-P/Si3N4 charakteryzowały się lepszymi właściwościami tribologicznymi niż warstwy Ni-P oraz stop AW-7075 i stanowiły dobre zabezpieczenie przed zużyciem ściernym.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 69 razy
Wersja publikacji
Accepted albo Published Version
Licencja
Copyright (2020 SIGMA-NOT)

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Opublikowano w:
Przemysł Chemiczny strony 97 - 103,
ISSN: 0033-2496
Język:
polski
Rok wydania:
2020
Opis bibliograficzny:
Czapczyk K.: Badania tribologicznych właściwości nanokompozytowych warstw Ni-P/Si3N4 osadzanych metodą redukcji chemicznej na stopie aluminium AW-7075// Przemysł Chemiczny -,iss. 5 (2020), s.97-103
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.15199/62.2020.5.12
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 47 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi