Badanie bakterii redukujących siarczany na ujęciach wód podziemnych i meto- dy ich eliminacji.**2002, 146 s. + załączniki, tab. wykr. w rozdz. bib- liogr. 78 poz. maszyn. Rozprawa doktorska /21.06.2002/. P. Gdań., Wydz. Bud. Wodn. i Inż. Środow. Promotor: prof. dr hab. K. Olańczuk-Neyman. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badanie bakterii redukujących siarczany na ujęciach wód podziemnych i meto- dy ich eliminacji.**2002, 146 s. + załączniki, tab. wykr. w rozdz. bib- liogr. 78 poz. maszyn. Rozprawa doktorska /21.06.2002/. P. Gdań., Wydz. Bud. Wodn. i Inż. Środow. Promotor: prof. dr hab. K. Olańczuk-Neyman.

Abstrakt

.

Alina Wargin. (2002). Badanie bakterii redukujących siarczany na ujęciach wód podziemnych i meto- dy ich eliminacji.**2002, 146 s. + załączniki, tab. wykr. w rozdz. bib- liogr. 78 poz. maszyn. Rozprawa doktorska /21.06.2002/. P. Gdań., Wydz. Bud. Wodn. i Inż. Środow. Promotor: prof. dr hab. K. Olańczuk-Neyman., -.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2002

wyświetlono 0 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi