Badanie wpływu wybranych czynników na wytrzymałość zmęczeniową stopu łożyskowego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badanie wpływu wybranych czynników na wytrzymałość zmęczeniową stopu łożyskowego

Abstrakt

Przedstawiono wyniki badań nad wytrzymałością zmęczeniową warstwy ślizgowej ze stopu AlSn11Cu1,2 w środowisku oleju silnikowego Selektol Special przy różnych wartościach temperatury i obciążeniach odpowiadających różnym wartościom współczynnika stałości obciążenia κ. Badania przeprowadzono za pomocą testera SKMR-2. Przedstawiono metodykę badań, zaobserwowane pęknięcia zmęczeniowe badanych próbek oraz oszacowano odpowiadające im krytyczne wartości naprężeń w warstwie ślizgowej. Zaobserwowano wyraźny wpływ temperatury i wartości κ na wytrzymałość zmęczeniową stopu. Stwierdzono również istotność efektów interakcyjnych zmiennych: temperatura - współczynnik κ.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Sikora J., Kurzych K.: Badanie wpływu wybranych czynników na wytrzymałość zmęczeniową stopu łożyskowego// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi