Badanie wpływu zmiany składu gazów osłonowych na spawanie metodą MIG stopu aluminium EN AW 7075. Innowacyjne wykorzystanie w wiertnictwie.

Abstrakt

Stop aluminium AW-7075 zyskuje coraz większą popularność w zastosowaniach komercyjnych ze względu na jego wyjątkowe właściwości fizyczne i mechaniczne: małą gęstość, wysoką wytrzymałość, udarność i plastyczność, bardzo dużą odporność na zmęczenie i zadowalającą na korozję, łatwą obrabialność i przetwarzalność. Ze względu na te właściwości, stop ten (AlZn5,5MgCu), zwany też FORTAL-em, używany jest dla części narażonych na wysokie naprężenia. Materiał ten ma szeroki zakres zastosowań, takich jak poszycia samolotów, koła zębate i wały, części bezpieczników, części rakiet i pocisków, regulujące części zaworów, przekładnie ślimakowe, klucze i inne części samolotów komercyjnych oraz pojazdów kosmicznych.

Informacje szczegółowe

Kategoria: Publikacja w czasopiśmie
Typ: artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w: Projektowanie i Konstrukcje Inżynierskie wydanie 114, strony 20 - 24,
ISSN: 1899-699X
Język: polski
Rok wydania: 2017
Opis bibliograficzny: Bolewski Ł., Pękala P., Szkodo M., Ochocki G.: Badanie wpływu zmiany składu gazów osłonowych na spawanie metodą MIG stopu aluminium EN AW 7075. Innowacyjne wykorzystanie w wiertnictwie.// Projektowanie i Konstrukcje Inżynierskie. -., iss. 114 (2017), s.20-24
wyświetlono 19 razy
Meta Tagi