Bearing capacity factors of sand assessed by model tests - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Bearing capacity factors of sand assessed by model tests

Abstrakt

Przedstawiono wyniki własnych badań modelowych fundamentów bezpośrednich posadowionych na trzech rodzajach piasków, wykonane w warunkach płaskiego stanu odkształcenia. Przeanalizowano wpływ tarcia gruntu o ściany boczne stanowiska badawczego, wpływ efektu skali oraz powtarzalności wyników na nośność badanych fundamentów bezpośrednich. Zastosowano specjalną własną metodykę wykonywania badań modelowych eliminującą wymieniony wpływ tarcia. Zaproponowano własny empiryczny wzór na określenie współczynnika nośności NB oraz procedurę obliczeń nośności fundamentów bezpośrednich w zależności od ich kształtu i zagłębienia.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Studia Geotechnica et Mechanica nr 25, strony 59 - 65,
ISSN: 0137-6365
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Zadroga B., Kołodziejczyk J.: Bearing capacity factors of sand assessed by model tests// Studia Geotechnica et Mechanica. -Vol. 25., nr. 1-2 (2003), s.59-65
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi