Bezpieczeństwo i wydajność wybranych algorytmów kryptograficznych w systemie RSMAD - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Bezpieczeństwo i wydajność wybranych algorytmów kryptograficznych w systemie RSMAD

Abstrakt

W artykule scharakteryzowano architekturę bezpieczeństwa Radiowego Systemu Monitorowania i Akwizycji Danych z Urządzeń Fotoradarowych (w skrócie RSMAD), ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów zapewniania poufności danych w tymże systemie. W pracy przedstawiono także szczegółowe wyniki badań w zakresie zgodności algorytmu AES-128 z kryterium SAC. Ponadto zaprezentowano analizę porównawczą wydajności algorytmów AES-128 oraz Triple-DES w systemie RSMAD.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne strony 15 - 18,
ISSN: 1230-3496
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Gajewski S., Sokół M., Gajewska M.: Bezpieczeństwo i wydajność wybranych algorytmów kryptograficznych w systemie RSMAD// Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -., nr. Nr 1 (2011), s.15-18
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 83 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi