Bezpieczeństwo poufności i integralności danych w Radiowym Systemie Monitorowania i Akwizycji Danych z Urządzeń Fotoradarowych (RSMAD) - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Bezpieczeństwo poufności i integralności danych w Radiowym Systemie Monitorowania i Akwizycji Danych z Urządzeń Fotoradarowych (RSMAD)

Abstrakt

W referacie przedstawiono koncepcję rozwiązań bezpieczeństwa kryptograficznego w Radiowym Systemie Monitorowania i Akwizycji Danych z Urządzeń Fotoradarowych (RSMAD). Opisano budowę wykorzystanego algorytmu kryptograficznego AES oraz trybu CBC, w jakim ma pracować ten algorytm w systemie RSMAD. Zaprezentowano również zastosowaną metodę uwierzytelnienia i kontroli integralności przesyłanych w systemie danych wykorzystującą funkcje skrótu z kluczem MAC.

Słowa kluczowe

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne strony 1353 - 1359,
ISSN: 1230-3496
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Marczak A., Gajewska M., Gajewski S., Sokół M.: Bezpieczeństwo poufności i integralności danych w Radiowym Systemie Monitorowania i Akwizycji Danych z Urządzeń Fotoradarowych (RSMAD)// Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -., nr. nr 8-9 (2010), s.1353-1359
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi